Jak je to s výstavbou na Dolině

Jablonec potřebuje nové byty. Na tom se shodli městští zastupitelé, a proto vyhlásili zájmové lokality určené pro výstavbu bytových domů. Plánovaná zástavba v Proseči a na Dolině však vzbudila nelibost obyvatel. Lidé z okolí Doliny sepsali petici proti výstavbě. Na červnovém zasedání zastupitelstva vysvětlovali zástupci investora Nové Doliny projekt zastupitelům a přítomným Jablonečanům.

V listopadu 2007 schválili zastupitelé vyhlášení zájmové lokality Dolina společně s podnětem na pořízení změny platného územního plánu z kategorií B1 a B2 na kategorii B3. Ta umožňuje současně výstavbu rodinných i bytových domů s maximální podlažností 4,5 (půl podlaží využívá svažitost místního terénu pro výstavbu garáží).

Na konci ledna t. r. zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Sen Property, s. r. o. na prodej pozemků na Dolině za účelem investiční výstavby. Developerem projektu se následně stala společnost Ekky Development s. r. o. Společnost, která vyhrála výběrové řízení, navrhovala výstavbu 230 bytových jednotek v rámci 23 řadových domů, 170 garážových stání, tří pětipodlažních domů s menšími byty a sedm třípodlažních domů s většími byty. Nezapomněla ani na občanskou vybavenost (MŠ, obchod, hřiště).

Co na to obyvatelé lokality Dolina?

V rámci veřejného projednávání návrhu změny přišla řada negativních stanovisek a připomínek. Ty se dají obecně shrnout do několika bodů: nesouhlas s navrhovanou změnou navýšení podlažnosti, se zahuštěním zástavby, se zvýšením dopravní zátěže a počtu obyvatel, se znehodnocením kvality bydlení v již stojících rodinných domech. Petice požadovala posouzení záměru z pohledu krajinného rázu a dořešení technické infrastruktury.

A co na to investor?

Upravený záměr počítá se změnou územního plánu na kategorii B3 jen v části pozemku, ostatní plochy zůstanou v kategorii B2. Lokalita bude připravena k napojení na linkový autobus, omezí se průjezd automobilů do současné zástavby, napojí se jen v Liliové ulici. Počítá se s rekultivací ploch, s výsadbou alejí a revitalizací existující vodoteče.

Cílem investora je využít všechny dlouholeté zkušenosti a v developerském projektu Nová Dolina navrhnout moderní nadstandardní obytnou čtvrť, která nebude pouze okrajovou městskou ubytovnou, ale reprezentativním místem pro život, jež bude citlivým způsobem navazovat na současnou městskou strukturu.

Celá lokalita bude nabízet několik typů bydlení. V severovýchodní části pozemku se uvažuje s výstavbou 24 řadových domů pro klienty hledající spíše klidnější formu bydlení. Tato zástavba bude citlivě navazovat na již stávající rodinné domy. V jihovýchodní části se uvažuje s vybudováním patrových domů s menší rozlohou a podél celé západní hranice investor navrhuje moderní třípatrové domy vhodné pro nadstandardní bydlení.

Zároveň je cílem investora pomoci řešit nedostatek bytů v Jablonci n. N. a nabídnout moderní bydlení v atraktivní lokalitě s dopravní dostupností a současně v úzkém kontaktu s přírodou.

Úřad územního plánování MěÚ přepracuje návrh zadání změny a předloží ho v říjnu 2008 zastupitelstvu města ke schválení. Do té doby proběhne také beseda s občany na téma výstavba na Dolině.

(fr)

Další informace

Vytvořeno 29.8.2008 12:40:10 | přečteno 3226x | Petr Vitvar
load