OHK je tu pro podnikatele

Okresní hospodářská komora nabízí své služby začínajícím podnikatelům, svým členům i nečlenům. Jejich potřeby a problémy jsou velmi rozsáhlé. Každý obor má svá specifika a komora může v mnoha oblastech pomoci.

Informační servis. Každému, kdo se na komoru obrátí, jsme schopni zabezpečit zodpovězení jakéhokoliv podnikatelského dotazu. Mohou být z oblasti legislativní, novelizací zákonů, norem či vyhlášek. Zprostředkujeme obchodní kontakty nejen z regionu, ale i z celé ČR. Obracejí se na nás podnikatelé, kteří nabízejí volné kapacity, ale i firmy, které mají naplněnou kapacitu a nemají dostatek pracovních sil.

Vedle všeobecných záležitostí zabezpečujeme informace pro jednotlivé profese, obory i řemesla. Toto zajišťujeme v úzké spolupráci s cechy či svazy. Profesionálně zpracované oborové příručky informují o nových trendech a technologiích a srovnávají praxi s pojetím živnostenského zákona. Mnoho podnikatelů je nepříjemně překvapeno při kontrole z jednotlivých úřadů, co vše jsou povinni vykonávat. Jestliže se na nás obrátíte včas, ušetříte si mnoho nepříjemností či pokut. V současné době je vyhlášeno několik programů na čerpání dotací ze SF, ostatní se připravují. O probíhajících i připravovaných programech podáváme podrobné informace pro uchazeče, projednáme připravovaný projektový záměr a doporučíme vhodné řešení.

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce se specializuje na zprostředkování a vyhledávání kontaktů mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty. V Jelení Hoře funguje polské „dvojče jabloneckého centra, které nabízí stejné služby polským zájemcům. Obě města úzce spolupracují, znají dokonale region, což zrychluje a zkvalitňuje průběh hledání eventuálních partnerů. Informujeme o legislativě partnerské země, o zakládání firem v zahraničí či využívání zahraničních pracovníků. Vystavujeme certifikáty o původu zboží pro exportéry vyvážející mimo EU a vystavujeme karnety ATA.

Prestiž - kolektiv OHK řeší problematiku podnikatelského prostředí. HK ČR je oficiální připomínkové místo při tvorbě zákonů. Tím má každý podnikatel možnost se vyjádřit k připravovaným novelám zákonů.

Vzdělávání - spolupracujeme se středními a vysokými školami a při výchově učňů. Ovlivňujeme výuku v moderních trendech techniky i technologií.

Oskar Mužíček
ředitel OHK v Jablonci nad Nisou

Další informace:

Vytvořeno 30.8.2007 9:01:18 | přečteno 3046x | Petr Vitvar
load