Oddělení, které je v jednom kole

Podmínky provozu vozidel a prevence v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích, vedení registrů vozidel a řidičů, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vykonávání státního odborného dozoru v oblasti výkonu svěřené správy, například kontrola autoškol a stanic měření emisí - to je ve stručnosti náplň práce oddělení dopravně správních agend.

Kromě vedení registrů, z nichž vydáváme data a rozhodujeme o zápisu do nich, evidujeme změny údajů vozidel, vlastníků a provozovatelů, přidělujeme registrační značky, technické průkazy a technická osvědčení, vydáváme osvědčení o registraci, provádíme zápis a výmaz zástavního práva k vozidlům, rozhodujeme o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu. Ale také schvalujeme technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, dovezeného nebo přestavěného silničního vozidla, vypočítává některé povinnosti oddělení jeho vedoucí Jan Plíva a dodává ještě, že taktéž udělují či odnímají oprávnění k provozu stanice měření emisí, k nimž vydávají i osvědčení.

Tím však jejich povinnosti nekončí. Potřebujete-li totiž rozhodnout o vydání, změně a odnětí registrace autoškoly, schválit výcvikové vozidlo pro autoškolu a změny jeho užívání, pak zajdete také sem. Provádějí zkoušky jak nových řidičů, tak přezkušování řidičských profesionálů a další odborné úkony spojené s řidičskou způsobilostí. Například přezkoušení po více jak ročním zákazu řízení, který vám může být vydán, pokud nasbíráte všech dvanáct bodů a přijdete o řidičský průkaz.
Registr řidičů uděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění. V současné době je zvláště aktuální, že tato oprávnění vyměňuje. A to konkrétně ta, která jsou vydaná v době od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. Pokud jste jedním z těch, kdo průkaz ještě vyměněný nemá, pak co nejdříve zajděte na oddělení dopravně správních agend, které sídlí v Komenského ulici. Čas máte jen do konce tohoto roku.

(fr)

Vytvořeno 30.8.2007 9:00:29 | přečteno 3075x | Petr Vitvar
load