Netradiční obchodní centrum

Na únorovém zasedání zastupitelé schválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí se společností Crestyl properties s. r. o., na květnovém zasedání pak pověřili starostu Petra Tulpu a místostarostu Otakara Kyptu, aby se společností smlouvu podepsali. Stalo se tak v pátek 6. června.

Zastupitelstvo města už 11. října loňského roku schválilo zásadní materiál o vymezení zájmových lokalit města, kam patří i proluky, ve kterých se předpokládá zpracování uceleného záměru zástavby pouze developerským způsobem. Na svém dalším zasedání 8. listopadu zastupitelé schválili zveřejnění lokality s regulativy zástavby. Záměr prodat či pronajmout pozemky v centru vymezeném ulicemi Generála Mrázka a Komenského předkladateli nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického investorského záměru na „Revitalizaci a dostavbu centra města Jablonce nad Nisou“ (I. etapa) zveřejnilo město 28. listopadu loňského roku. Zároveň vydalo podmínky, na jejichž základě byl hodnotící komisí nejvhodnější záměr vybrán.

V hodnotící komisi zasedl starosta Petr Tulpa, místostarosta Otakar Kypta, senátorka Soňa Paukrtová, ředitel odboru výstavby a rozvoje Libor Jakoubek, manažer pro koordinaci Ondřej Frič, radní Pavel Žur a Pavel Šourek a zastupitelé František Špoták, Petr Karásek a Václav Čížek. Před jednáním komise posoudil nabídky poradní sbor architektů. Z vyjádření odborníků na architekturu společně s prezentací tvůrců studií komise vycházela a jednomyslně vybrala jako nejvhodnějšího uchazeče Crestyl properties, s. r. o.

Jde o projektovou společnost spadající do developerské skupiny Crestyl. Jejím cílem je vybudovat moderní obchodní a společenské centrum v prostoru bývalé velkoprodejny Delvita, obou přilehlých parkovišť a tržnice. Společnost s více jak desetiletou zkušeností s prací v oblasti developmentu v České republice připravuje projekty i v dalších středoměstských lokalitách podobných té jablonecké. Na městském centru pracovali v Kladně, Opavě, Chomutově, ve druhé polovině května tohoto roku otevřeli novodobé obchodní centrum v Mostě a nyní soutěží se svým projektem na výstavbu sportovní arény v Hradci Králové.

Pro Jablonec mají připravený projekt obchodního centra s 16,5 tisíc m2 velkou prodejní plochou s bezbariérovými vstupy, kde budou vhodně kombinovány obchody místních podnikatelů s nadnárodními značkami, služby a gastronomické prostory s dětským koutkem.

Podle filosofie společnosti zde zákazník musí najít vše dle svých možností a momentálních potřeb v příjemném a kultivovaném prostředí a v každé denní době. Záměr společnosti představuje investici dosahující jedné miliardy korun.

Z původně nabízené lokality byla vyjmuta z rozhodnutí památkářů budova základní speciální školy v Jugoslávské ulici. Náhradou město investorovi nabídlo park před Delvitou, pod nímž bude možné vybudovat podzemní parkoviště. To nahradí stávající parkovací kapacitu na pozemcích po bývalých školách. Navíc přinese další parkovací místa pro klienty obchodního centra. Zelená plocha na povrchu však musí zůstat zachována.

Přízemí objektu zatraktivní výlohy, ve kterých podle pravidel společnosti stále svítí světlo, aby přitahovaly procházející lidi, v patře najde prostor i příjemná kavárna. Tam mohou strávit příjemnou chvilku v nekuřáckém prostředí, jež ostatně panuje v celém centru, třeba matky s dětmi. Samozřejmostí je, že čtyřpatrová budova bude opatřena eskalátory, výtahy a bezbariérovými vstupy.
V současné době projektanti detailně řeší způsob dopravní obsluhy obchodního centra a celkovou dopravní situaci v okolí.
Architekti společnosti nyní zpracovávají další variantu projektu, do které zahrnuli připomínky zastupitelů i změnu způsobenou vyjmutím školní budovy. Výsledek své práce by měli představit zastupitelům na podzim.

(fr)

Vytvořeno 4.7.2008 13:06:37 | přečteno 4947x | Petr Vitvar
load