Otevřený dopis starosty

Vážení čtenáři, také už jste dostali do schránek nový Jablonecký zpravodaj? A jste nyní zmatení, který je tedy ten pravý? „Vrátili se na radnici k původní podobě zpravodaje? , říkáte si. Odpověď na vaši otázku zní - nikoliv.

Za „novým Jabloneckým zpravodajem stojí jednoznačně místní ODS společně s některými podnikatelskými subjekty. Co k tomu říci? Jejich počin vyvolává úsměv. Pokud si představitelé naší neomylné ODS myslí, že volby prohráli absencí novinového občasníku, nechám je u toho. Arogance, způsob chování, nesystémovost postupů ve vývoji města, potlačování názorů jiných atd. - to byly hlavní příčiny neúspěchu ODS v komunálních volbách. Politici ODS sice tvrdí, že volby vyhráli, pak se ale ptám, proč na té radnici nesedí? Mimo jiné proto, že obyvatelé nevolili jejich spojence, nejasné sociálně orientované seskupení a tak zvané regionální osobnosti, které potřebovali do počtu v zastupitelstvu.
Ale vraťme se k Jabloneckému zpravodaji. Také vidíte, jak je tento opoziční plátek podezřele shodný s bývalým radničním zpravodajem? Tímto sděluji, že Jablonecký zpravodaj není oficiální periodikum města Jablonce nad Nisou. Redakce Jabloneckého zpravodaje, mimochodem zcela bezejmenná, se příliš nenamáhala vytvořit novou tvář své tiskovině. Populisticky využila starého zvyku a okopírovala, co se dalo - formát, úvodní stránku, řazení témat, ukradli databázi firem a celé to doplnili chudým obsahem, který je ryze politický. Pod pláštíkem velmi stručných informací se skrývá několik málo témat, která se neustále opakují. Současný radniční Jablonecký měsíčník nic takového nepotřebuje, jde vlastní novou přijatelnou a nepolitickou cestou.

Myslím, že jsem se zbytečně dlouho zabýval nepodstatnými místními „ptákovinami . Daleko důležitější je obsah různých článků. S pravdou je zde nakládáno velmi bezohledně, je sdělována podle aktuálních potřeb a vždy tak, aby vypadala věrohodně. Tak například: ODS spravovala naše město dvanáct let a slušný Strategický plán rozvoje města pochází teprve z roku 2003! Co dělali celých osm let před tím? Jaké měli vize či představy? Naší koalici se teď za plotem posmívají, že za půl roku není schopná představit vize rozvoje a vývoje města ve světle dotací Evropské unie. Ano, to jsme skutečně za půl roku nebyli schopni předložit. Odstoupivší bývalí politici ještě navíc dokonale zametli stopy a vymetli šuplíky, což by jim mohli závidět i indiáni z Nebrasky. Spoustu věcí nezačali vůbec - město nemá komunitní plán, nejsou ucelené pozemky pro rozvoj bytové výstavby, totálně je zanedbaná doprava a potřebná infrastruktura - tento výčet je bohatší než konečný seznam úspěšně a kvalitně dokončených věcí, kterými se neustále naši bývalí radní ohánějí. Klidně k tomu ještě připočítám odstřižení a zablokování veškerých komunikačních i informačních spojení s krajskými úřady jen proto, aby bylo hůř. Důkazem je například i likvidační postoj krajských zastupitelů ODS k problematice středních škol v Jablonci nad Nisou.

My však chceme jít dál. Musíme na podzim nejen aktualizovat Strategický plán, ale také sestavit Integrovaný plán rozvoje města, a to v plné parádě i s dopady do projektů EU, bez ohledu na to, co se děje za plotem. Rádi bychom při jeho tvorbě přivítali všechny, kdo o jeho sestavení mají zájem. I opozici, která už teď vykřikuje, že papíry nic neřeší. Je jasné, že plány nejsou samospasitelné, ale stanovení konkrétní koncepce a priorit včetně projektových dokumentů bude zcela jistě přínosné.

Ano, v roce 2007 se potřebujeme politicky i ekonomicky nadechnout. Musíme navázat nit, odstranit polovičatosti v dokončování některých akcí, vymést „kostlivce ze skříní. Čeká nás mnoho práce. K jejímu naplnění máme schopný, kvalitní a loajální úřednický aparát. Ten bude pracovat, i když na nestabilních a komplikovaných vedoucích postech bude sedět kdokoliv.

Pokud má někdo pocit, že jsme za půl roku neudělali pro obyvatele nic, přináším krátký přehled. Aktualizujeme Strategický a vytváříme Integrovaný plán rozvoje města (směry vývoje a priority akcí), podali jsme šest projektů v oblasti školství a zdravotnictví na příští rok na Ministerstvo financí a školství ČR. Připravujeme třináct projektů pro čerpání zdrojů z EU, zrealizovali jsme první etapu revitalizace jablonecké přehrady (in-line dráha, dětské hřiště, beach volejbalová hřiště, úprava cyklostezek). Založili jsme nová a potřebná oddělení (veřejné zakázky, oddělení pro komunikaci s veřejností), provedli jsme restrukturalizaci řízení městského úřadu včetně městské policie, což není právě populární opatření. Dokončujeme investiční akce (okružní křižovatky, Ovocný trh, lehkoatletickou halu se špatným projektem od minulého vedení), realizujeme investice do školy v ul. 5. května, posílili jsme i rozpočty školám, přidali jsme finanční prostředky do oblasti životního prostředí města, s výjimkou oblasti okružní křižovatky U Zeleného stromu jsme nezastavili jediný projekt, který byl schválen v minulém období. Z ušetřených peněz za zimní údržbu opravujeme zanedbané chodníky u městských komunikací.

Nad poznámkou, že toto není nic a že hlavní jsou investice a jen investice, se tiše usmívám. Nebojím se toho, že by se v Jablonci zastavil čas. To si teď přeje jenom ODS.

Petr Tulpa
starosta města Jablonce nad Nisou

Vytvořeno 4.7.2007 16:18:04 | přečteno 2791x | Petr Vitvar