Antonín Hoskovec

Reprezentoval gymnázium a naše město v Novém Mexiku

Student Gymnázia U Balvanu Antonín Hoskovec má za sebou velice úspěšné období. Nejen že se mu podařilo odmaturovat na čtyři jedničky, ale zúčastnil se 58. ročníku prestižní celosvětové soutěže International Science and Engeneering Fair v Albuquerque, Novém Mexiku ve Spojených státech.

Největší tvůrčí soutěž středoškoláků se konala od 13. do 19. května letošního roku. Antonín Hoskovec byl účastníkem za Českou republiku. Mezi 1500 finalisty se se svým projektem z oboru fyziky neztratil a výborně reprezentoval jak Gymnázium U Balvanu, tak i město Jablonec nad Nisou.

Byl jste v Novém Mexiku za Českou republiku sám?

Ne, jeli jsme ve čtyřech, spolu se mnou tam byl Tomáš Nezval, který je již studentem Vysokého učení technického v Brně, a Viktor Křivák s Tomášem Kaňkovským z Uherského Hradiště, věnující se optickým sportovním pistolím.

Jak se lze stát finalistou?

K tomu může dojít jedině tak, že uspějete v nějaké regionální soutěži. V mém případě to byla SOČ, středoškolská odborná činnost, což je soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Tuto soutěž jsem loni vyhrál v oboru fyzika a příslušná komise mne následně nominovala.

Dosud se obvykle zúčastňovali reprezentanti ze čtyřiceti sedmi zemí a padesáti amerických států. Letos ale přijeli studenti z rekordních padesáti zemí celého světa. Rekordní byl i počet soutěžících - rovných 1500 finalistů. Příprava na soutěž není jednoduchá. Je nutné předložit práci v angličtině a také ji anglicky prezentovat porotcům.

Jak taková soutěž probíhá?

Soutěž v Albuquerque byla výborně zorganizovaná. Probíhala formou představení jednotlivých projektů pomocí takzvaných posterů. Jedná se o tříramenné stojany s plakátem a stolkem. Studenti ze všech kategorií mají dva dny na to, aby v jedné obrovské hale sestavili svoje prezentace a nechali je zkontrolovat. Kontroly jsou přísné. Týkají se hlavně toho, jestli například někdo v rámci projektu netýral zvířata, nebo i toho, zda někdo nevynáší části cizích projektů ven.

A jak proběhl samotný soutěžní den?

Halou chodí příslušní porotci, kteří mají vzájemně rozdělený rozvrh interview. To trvá přesně 15 minut, poté se ozve v hale gong, porotce se rozloučí a odchází. V hale jsou dva druhy porotců, jedni oficiální ze soutěže a dále zástupci univerzit a organizací z celého světa, kteří udělují speciální ceny. Student tak může vyhrát např. studijní pobyt v zahraničí, na který by se jinak jen obtížně dostal.

Kolik takových rozhovorů jste absolvoval?

Já jsem poskytl deset interview, některé byly příjemné, některé méně. Den to byl opravdu dlouhý a velice náročný, ale musím říci, že všichni porotci byli zdvořilí a zasvěcení do problematiky.

Po těchto rozhovorech je vyhlášen vítěz?

Ještě ne, vyhlášení předchází tzv. Public day. Toho dne přijíždějí do místa konání soutěže studenti ze škol z celých Spojených Států, aby si prohlédli projekty. Soutěž je populární a velmi prestižní a všechny americké školy rády přijmou finalistu bez přijímacích zkoušek. Vítěz má také téměř zaručené stipendium na vysoké škole.
Public day je záležitostí velice příjemnou, neboť celá hala je zaplněna davem lidí a všichni se vyptávají na váš projekt. Takový skutečný zájem člověka osvěží a povzbudí. Po Public day následuje ceremoniál vyhlášení cen ve třech kategoriích. Je to obrovská show s populárními osobnostmi, tanečníky a představiteli států. Speciální cena je školné 15 000 dolarů nebo sponzorství vědeckého projektu. Hlavní cenu pak představuje školné ve výši 50 tisíc dolarů na libovolnou univerzitu. Jen pro zajímavost - přesně tolik stojí na Harvardu.

Jak jste uspěl se svým projektem?

Ve fyzice bylo jen pět speciálních cen a čtyři hlavní na 117 projektů. Přestože jsem nevyhrál, můj projekt byl hodnocen velmi vysoko a získal jsem mnoho kontaktů, které třeba v budoucnu využiji.

Co na vás udělalo dojem kromě soutěže?

Vedle vlastní soutěže bylo pro mě zážitkem tzv. vyměňování pinů, odznáčků. Všichni chodí ověšení horou lesklých odznáčků z celého světa, zastavují vás a ptají se: „Don t you wanna change some pins? , a tím se přirozeně seznámíte a skamarádíte se spoustou zajímavých lidí. Do USA bych se v budoucnu rád vydal znovu.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat městu za poskytnutou finanční podporu.

(vk)

Vytvořeno 4.7.2007 16:18:30 | přečteno 3353x | Petr Vitvar
load