Máchův park na Mühlfeldově výšině

Zajímavosti regionu

V Jablonci nad Nisou se přes jeho polohu v kotlině Nisy nachází řada míst, která zejména v minulosti poskytovala rozhled do širokého okolí. Nejsou to jen umělé stavby rozhleden, jako třeba Petřín, ale i některá přirozená návrší. Ještě v 60. letech minulého století bylo možné spatřit například ze Žižkova Vrchu skoro celý Jablonec. Před sto lety se dal Jablonec přehlédnout také od tzv. Balvanu v Turnovské ulici. Jenomže tím, jak se rozšiřuje městská zástavba, jakoby se město „zplošťovalo. A tak zbývá snad už poslední místo dokonalého rozhledu na město, kterým je právě Petřín.

Mezi zajímavá místa v našem městě patří též návrší, na kterém se nachází dnešní Máchův park. Dříve bylo nezalesněné a nezastavěné a skýtalo vynikající přehled o okolí. Neuniklo to ani budoucímu císaři Josefu II., který si při svých inspekčních cestách roku 1766 a 1779 uvědomil jeho vojenské přednosti a navrhl zde zřídit dělostřeleckou baštu. Ta měla bránit případnému postupu nepřítele od Liberce. V katastrální mapě z roku 1843 je návrší označeno trojúhelníkem s tečkou a nese název „Gablonz“.

Zřízení parku

Mühlfeldhöhe, obrázek se otevře v novém okněVe druhé polovině 19. století, nejspíš v souvislosti se založením parku, obdrželo toto místo název Mühlfeldhöhe, tedy Mühlfeldova výšina. Pojmenováno bylo po vídeňském advokátovi a rakouském říšském radovi Eugenu Mühlfeldovi (1810 - 1868), který se zasadil o zákony oslabující konkordát z roku 1855 (smlouva mezi Svatým stolcem a státem o církevních záležitostech). V roce 1888 byla podle výšiny pojmenována i nově vytýčená ulice (Mühlfeldgasse, dnešní Máchova).

V roce 1880 získal tento pozemek jablonecký Výsadbový a okrašlovací spolek a rozhodl se tady založit park. V následujících letech se podařilo prostor ještě rozšířit o další parcely, až se plocha rozrostla na dnešních 2943 m2. A v parku nemohl scházet ani kamenný pomník. Ten byl věnován Ignazi Geislerovi a zmíněnému Mühlfeldovi. Geisler byl místní občan, člen okrašlovacího spolku, který této instituci odkázal jmění 1454 zlatých a 8 krejcarů na nákup pozemku.

V 70. letech minulého století vyrostl v těsné blízkosti parku kostel baptistické církve. Celkové opravy se dočkal i Máchův park.
V roce 2005 byl obnoven, došlo k úpravě cest, výměně osvětlení, k instalaci laviček a nové výsadbě. Opraven byl i původní pomník, zůstal však již bez nápisů, takže jeho určení již návštěvníkovi nic nepřiblíží.

Václav Vostřák, Otokar Simm

Vytvořeno 1.6.2009 15:55:12 | přečteno 3804x | Petr Vitvar
load