Horní Maxov

Příroda Jablonecka

Rovný potok

Nedaleko janovské sklárny Vitrum se do Bílé Nisy vlévá Rovný potok. Pramení v rašelinných loukách západní části Horního Maxova, odkud spěchá bez větších zákrut strmým údolím Velkého Semerinku. Příhodné jméno potoka má český původ a řadí se jen k několika místopisným názvům, jež v této oblasti nemají německé kořeny. Poprvé se vyskytuje již v roce 1591.

V době oživení sklářské výroby v 80. letech 19. století bylo údolí Rovného potoka zastavěno. Vznikla zde i celá řada mačkáren a brusíren skla, kterým bystřina dodávala potřebnou energii. Dodnes zde nacházíme pozůstatky této činnosti v podobě několika vodních nádrží a řady náhonů. Z Janova k Maxovu byla v roce 1883 vybudována silnice s několika ostrými zatáčkami, což zdejší obyvatele vedlo k tomu, aby tuto část pojmenovali Velký Semerink. Vzorem jim byl obdobný název alpského průsmyku v Rakousku. Ve stejné době vznikl ve vedlejším údolí i Malý Semerink.

Přírodní rezervace Malá Strana

Zmíněné rašelinné louky se nacházejí v mělké pánvi mezi Maxovským hřbetem a hřbetem Bramberku. Jsou ohraničeny silnicí z Horního Maxova do Janova a místní komunikací procházející částí zvanou Malá Strana.

Jelikož se jedná o nejzachovalejší a nejrozsáhlejší komplex mokřadních luk na obvodu Jizerských hor, byla zde v roce 1994 vyhlášena Přírodní rezervace Malá Strana. Na ploše 28 hektarů je chráněno přírodovědecky hodnotné území, jež se rozkládá na obou stranách Rovného potoka. Ve spodní části rezervace byla vybudována jedna z vodních nádrží, pomocí které byla v níže položených výrobnách překlenována kratší období s nedostatečným průtokem vody. V současnosti je rybník zarostlý a do značné míry splynul s okolní krajinou.

Malá Strana je výjimečná mimořádným druhovým bohatstvím. Bylo zde evidováno na 280 druhů vyšších rostlin, z nichž řada patří mezi druhy u nás velmi vzácné či ohrožené. Pouze na tomto místě v Jizerských horách se například vyskytuje několik exemplářů všivce bahenního. Zatímco na rašeliništích centrální části Jizerských hor je celkem běžná masožravá rosnatka okrouhlolistá, tady roste jen v nepatrné populaci. K dosti hojným druhům zde patří naše orchideje - prstnatec májový a Fuchsův, vzácná je naopak pětiprstka žežulník nebo vemeník zelenavý. Na suchých místech roste též léčivá, žlutě kvetoucí prha arnika.

Malý rybník je domovem obojživelníků, jako například čolka horského, skokana velkého a ropuchy obecné. Ze zajímavých ptáků zde hnízdí vzácná bekasina otavní, bramborníček hnědý a linduška luční.

Louky v přírodní rezervaci bývaly v minulosti s výjimkou podmáčených částí pravidelně obhospodařovány. Pro zachování této cenné lokality jsou v současné době vynakládány Správou CHKO Jizerské hry značné prostředky, a to především na pravidelné kosení.

(os)

Vytvořeno 6.6.2008 14:00:42 | přečteno 4511x | Petr Vitvar
load