Otakar Kypta

Neprosazuji nesmysly, chci jen pragmatické věci

Co je teď vaší pracovní prioritou?

Realizace zanedbané části středu města v oblasti bývalé „zelené a „žluté školy a hlavně výstavba bytů všech kategorií. Město však nedisponuje dostatkem financí, proto vidím budoucnost zvláště v podpoře soukromých investorů, hodlajících vložit peníze do objektů splňujících současné požadavky na polyfunkční využití. Takové budu podporovat.

Na veřejnosti se objevují informace, zvláště v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v Lipanské ulici, že některé kroky současného vedení radnice by mohly vyhnat investory z města.

Vůbec ne. Rozhodně chceme podporovat výstavbu, ale také chceme, aby všichni investoři měli stejné startovací podmínky. Nemůžeme si dovolit vložit všechny peníze do jediného projektu. Snažíme se upřednostňovat investiční výstavbu na Proseči, ale rozvíjet se musí také ostatní lokality ve městě. Právě výstavní není část městského centra. Konkrétně na prostor mezi poštou a současným objektem O2 (dříve Telekomunikace), včetně bývalé Jabloně a všech parkovišť i tržnice, musíme najít investora, který ho bude schopen vyřešit komplexně. A opět polyfunkčně, to znamená podzemní garáže, malé obchody a hlavně byty. Jejich návratem bude centrum živé a bezpečné i večer.

To jsou vize, co je však nejbližší budoucnost?

Musíme vycházet z nastaveného rozpočtu. Máme před sebou šanci dosáhnout v určitých oblastech na evropské peníze a tu nesmíme promarnit. Letošní rok je přípravný. Dokončujeme investiční akce rozpracované minulým vedení radnice, protože další, kromě dvou kruhových křižovatek, připraveny nebyly. Logicky teď po náročných investicích musí následovat doba bez požadavků na nové velké dotace a tedy i finanční spoluúčasti města spojené s půjčkami, neboť se počítá s počátkem splácení. A první rok bývá nejhorší…

Kam, dle vašeho mínění, by evropské dotace měly přednostně směřovat?

Máme vytipováno čtrnáct oblastí, které musíme správně vyhodnotit i z pohledu budoucích závazků pro město. Víme třeba, že potřebujeme upravit prostor bývalých lázní, ale netušíme, zda by náklady na jejich provoz po rekonstrukci nebyly zničující. Musíme mít na paměti, že v posledních letech se zrealizovalo několik velkých investičních projektů, které přinesly kromě nákladů na realizaci také trvalé zatížení rozpočtu provozními výdaji. Nechceme mít nová sportoviště a kulturní stánky a nemít peníze na jejich provoz.

Rádi bychom využili možnost postavit školu krajského formátu sdružující středoškolské technické obory, čímž zajistíme, že se v Jablonci nebudou tyto obory rušit. Nějakým uspokojivým způsobem musíme dořešit i vleklé problémy s bazénem. Nástavba by vyřešila závadnou střechu i absenci ubytovacích kapacit v okolí sportovní haly a přehrady. Zázemí vodní nádrže se snažíme stále upravovat, ale evropské peníze chceme nasměrovat komplexně od Břízek, přes Tajvan a Sluneční lázně, až k bazénu a uvažovanému kempu. Reálné kroky ukáže až připravovaná studie. Akutní řešení také potřebuje jablonecká doprava. Nutná je Západní tangenta, která odvede kamiony jedoucí z průmyslové zóny na Prahu z centra, zejména z kruhové křižovatky U Zeleného stromu. Zapomenout nelze ani na Jižní tangentu. Avšak na tak velkou investici se musí najít státní prostředky a to je, dle mého osobního názoru, dlouhodobá záležitost.

Důležitá je i průmyslová zóna, která je v současné době špatně osvětleným bludištěm bez chodníků, kanalizace a dalších sítí. Potřebujeme ji napojit na novou silnici I/14 od Liberce, a to prostřednictvím odbočky ze zamýšlené kruhové křižovatky ulic Belgická a Čs. armády. A právě tento projekt včetně veškerých komunikací v areálu by mohl být z velké části za evropské peníze. Mluvit bychom mohli také o autobusovém nádraží, nábřeží Nisy, památkové zóně a tak dále.

Otakar Kypta - Pracoval ve státním podniku i ve výrobním družstvu. Vyzkoušel si práci projektanta, technologa, mistra i vedoucího provozu. Nebránil se postu výrobně-technického a investičního náměstka. Nechybí mu ani zkušenost se soukromým podnikáním - na dráhu osoby samostatně výdělečně činné se vydal hned po revoluci. Byl též jednatelem společnosti, vyzkoušel si práci státního úředníka, když zajišťoval regionální rozvoj na tehdejším okresním úřadě. Ze všech oborů, jimiž během svého života prošel, získal neocenitelné zkušenosti. Ty mohou být ve prospěch nejen jemu samému v současné práci, ale i městu, v jehož čele na postu místostarosty, majícího na starosti investiční akce a rozvoj, stojí.

Cítíte odpovědnost za budování města?

Rozhodně. Jablonec je krásné a malebné zahradní město s vlastním kouzlem. Žiji tady, chci žít dál a chodit s hlavou vztyčenou. Nechci se schovávat před lidmi, kteří by říkali - to je ten, co tady zkazil to nebo ono. Proto nechci prosazovat výstavbu nějakých nesmyslů. Chci pouze skutečně potřebné a pragmatické věci ku prospěchu nás všech.

Co by vám mohlo vaše vize zkazit?

Nedostatek peněz. Musíme najít společnou řeč s ostatními politickými stranami a obyvateli města, aby došlo k široké podpoře připravovaných projektů. Jen tak můžeme dosáhnout na některé státní, krajské i evropské dotace.

V tom případě - jak zastupitele pro své plány získáte?

To je jednoduché. Vždy je nutné řádně vysvětlit klady i zápory. Jelikož nechci nerozumné věci, myslím, že není těžké najít argumentaci. Chci stavět byty, chci se zasadit o stavbu školy, vylepšit sportoviště a také zanedbanou část středu města - to chtějí i občané.

Radnice je velká firma, na jejímž řízení se podílíte. Jak se vám to společně daří či nedaří?

Musím říci, že jak v nejužším vedení, tak i v radě velmi dobře spolupracujeme, rozhodně neprosazujeme jeden proti druhému ostře své názory. Tady se argumentuje, vzájemně poslouchá a mluví mezi sebou, což je moc fajn. Myslím, že se skvěle nastartovala dobrá a konstruktivní spolupráce.

Právě skončil cyklus setkání vedení města s jabloneckými občany. Jak vnímáte odezvu u lidí?

Mrzí mě poměrně malá účast. Lidé si asi myslí, že si chceme jen něco „odfajfkovat . Potřebujeme ale slyšet, co je v dané lokalitě opravdu problémem. Proto bychom si přáli, aby se zúčastnilo širší zastoupení občanů všech věkových kategorií a zájmů. Informace tak získáváme my i občané. Proto se těším na ta další.

(fr)

Vytvořeno 31.5.2007 8:23:09 | přečteno 3258x | Petr Vitvar
load