15 let Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou

Na začátku devadesátých let minulého století byla otevřena v Jablonci nad Nisou první porevoluční galerie. Tuto událost připomenula ve čtvrtek 17. května malá slavnost, v jejímž rámci proběhla vernisáž výstavy obrazů Pavla Bacovského, podnikatele a výtvarníka, který stál u zrodu této výstavní síně.

Původně soukromá prodejní Galerie MY byla otevřena v nárožním domě ve Smetanově ulici. V roce 1994 se galerie přestěhovala do nových prostor v pomocné divadelní budově. Zde byla ve spolupráci s městskou kulturní organizací KASS vybudována prostornější galerie, v níž bylo možné pořádat pravidelné autorské výstavy. V polovině roku 1996 však musela být galerie v souvislosti s rekonstrukcí městského divadla uzavřena. Nové prostory pro její činnost byly díky rozhodnutí městské rady a zastupitelstva uvolněny přímo v budově radnice v centru města. Zde se výstavní síň s upraveným názvem Městská galerie MY otevřela veřejnosti na podzim roku 1996. Od poloviny roku 1998 se na programu Městské galerie MY začalo podílet stejnojmenné sdružení, které později převzalo péči o galerii a za podpory města Jablonec nad Nisou ji provozuje dodnes.

Program galerie je zaměřen především na prezentaci autorů, kteří působí v regionu severovýchodních Čech. Vedle toho jsou zařazovány výstavy předních českých umělců tvořících v Praze a dalších výtvarných centrech. Z dlouhé řady autorů, kteří v galerii samostatně vystavovali, připomeňme L. Postupu, V. Komárka, V. Vorlíčka, J. Pešicovou, F. Štorka, A. Kroču, J. Nepasického, J. Vančuru, V. Komňackého, V. Kobylku, A. Försterovou, J. Kodejše st., J. Šerých, V. Housu, Tomáš Plesla, J. Jiroutka, M. Jágra, L. Jaroše, J. V. Scheybala, E. Tesařovou, V. Pokorného, R. Karpaše, Z. Kadlecovou nebo J. Dostála.

Představila se zde také řada předních sklářských výtvarníků - S. Libenský, R. Plesl, O. Plíva, P. Ježek, J. Novotný a M. Glückaufová. Již tradičně se rozvíjí spolupráce s uměleckoprůmyslovými školami v Jablonci nad Nisou a Železném Brodě.

Od roku 2000 realizuje galerie kulturní projekt Návrat ke kořenům s důrazem na prezentaci dlouho opomíjených umělců jizerskohorského regionu (architekti J. Zasche, K. Winter, H. Lauterbach, H. Kulka, medailéři L. Hujer, A. Hartig, R. Placht, malíři W. F. Jäger, R. Fleissner, R. Karasek, R. Prade, K. Decker atd.). V rámci tohoto projektu byly vydány katalogy, galerie se též zasloužila o obnovu hrobu a pomníku „Malíře Jizerských hor“ W. F. Jägera a rovněž o vytvoření památníku malíře K. Deckera v Raspenavě.

Úzká spolupráce se Státním okresním archivem v Jablonci n. N. a sekcí pro umění a kulturní historii Spolku přátel města se rozvíjí při přípravě výstav s náměty z kulturní historie regionu. K takovým patří cyklus Kapitoly ze stavebního vývoje města, tématické výstavy o městském divadle, jablonecké přehradě i k různým místním výročím. Galerie pořádá každoročně výstavy také v Hejnicích a Rychnově, ve spolupráci s Leuteltovou společností rovněž v zahraničí.

JS

Další informace:

Vytvořeno 24.5.2007 13:17:30 | přečteno 4302x | Petr Vitvar
load