Májovým krajem Karla Hynka Máchy

Staré Splavy - hráz Máchova jezera (0,5 km) - pod Šroubeným (1 km) - odbočka na Borný (4 km) - Břehyňský rybník (7 km) - Králův Stolec (8,5 km) - Doksy (11 km) - zastávka ČD (12 km). Odbočky: Šroubený vrch a Havraní skály (+ 1,5), Borný (+ 2), Králův stolec (+ 1 km).

Stěží se najde někdo, kdo by neslyšel o Máchově Máji a neznal z něj alespoň nějaký verš. Ačkoliv se Mácha dožil pouhých šestadvaceti let, zapsal se svým dílem do dějin české literatury. Na romanticky založeného Máchu hluboce zapůsobilo okolí Doks, kde ke svému Máji našel inspiraci. Napsal k němu: „Děj básně této koná se u města Hiršberg (Doksy) mezi horami, na nichž hrady Bezděz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll (Ralsko) k východu, západu, poledni a půlnoci ukazují.“ Letos uplyne 200 let od Máchova narození a tomuto jubileu věnujeme naši květnovou pozvánku na výlet.

Začít můžeme ve Starých Splavech (zast. ČD). Po žlutých značkách vyrazíme (zpočátku spolu s modrými) na hráz Máchova jezera. Neznačená odbočka nás dovede na Jarmilinu skálu, kde stál od roku 1936 Máchův pomník. Po záboru Čech v r. 1938 ho Němci svrhli do jezera, odkud byl později vyzdvižen a postaven v Bělé pod Bezdězem. (V sezoně je skála přístupná jen po zaplacení vstupného na pláž.)

Naše trasa pokračuje po březích Máchova jezera. Jeho jméno je novodobé, Mácha ho za svých toulek poznal jako Velký rybník. Ve 30. letech minulého století se přejmenování stalo předmětem ostrých národnostních sporů, současný název se proto ujal až po roce 1945. Břehy jezera nebývaly dříve zarostlé, dnes ale hladinu zahlédneme jen z vyhlídek na úbočí Šroubeného a Borného. Dovedou nás k nim značené odbočky.

Písčité cesty vedou převážně borovými lesy, stoupání nás čeká jen na zmíněných odbočkách, ty však můžeme vynechat. Kolem nápadné skály Čihadlo dojdeme do vsi Břehyně a k Břehyňskému rybníku, odkud se nabízí pohled k Bezdězu. Žluté značky nás odtud přivedou do Doks. Cestou ještě můžeme vystoupit na pískovcový Králův stolec, kde prý odpočíval Karel IV. V Doksech pak najdeme místa připomínající velkého básníka - Památník K. H. Máchy, jeho pomník atd.

Doporučujeme mapu KČT č. 15 Máchův kraj, 1 : 50 000, poslední vydání z r. 2008.

(os)

Vytvořeno 27.4.2010 13:24:21 | přečteno 2234x | Petr Vitvar
load