Úvodník

Úvodní slovo starosty města

Vážení spoluobčané,

rok za rokem přichází květen jako měsíc probuzené přírody s rozkvetlými loukami, zahrádkami a parky.

Někdy tuto přirozenou krásu ani nevnímáme, protože je to zároveň období, ve kterém se nejčastěji rozjíždějí plánované akce obsažené v rozpočtu města. Mají různorodý charakter a měly by vždy zapadat do mozaiky systematického obrazu rozvoje Jablonce nad Nisou. Vedle nutných oprav, zejména vozovek a chodníků (parkoviště u bazénu, asfaltový povrch i chodníky v Polní ulici), se v tomto roce setkáme s celou řadou důležitých akcí, které trvale změní charakter některých ploch ve městě. Mohu jmenovat například výstavbu okružní křižovatky Pražská - Turnovská s následnou úpravou vozovky až k okružní křižovatce U Zeleného stromu či rozsáhlou úpravu plochy pod ulicí F. L. Čelakovského na prostorný volnočasový park.

Dojde též k výměně herních prvků na zahradách většiny našich mateřských školek, zahájíme přestavbu zchátralé bývalé hasičské zbrojnice ve středu města na moderní sídlo městské policie s kvalitním kamerovým systémem. Další úpravy se chystají v okolí jablonecké přehrady. Připočtu k tomu ještě velký úspěch v získání dotace na zvelebení města v okolí Žižkova Vrchu v hodnotě okolo 120 miliónu korun, kterému říkáme Integrovaný plán rozvoje města. Tyto peníze použijeme především na zkrášlení dané oblasti. Upravíme parky, malá hřiště i sportoviště a umožníme majitelům bytových domů provést některé důležité rekonstrukce - například zateplení objektů, rekonstrukce výtahů i výměnu oken. Čeká nás všechny mnoho práce, a to nejen v tomto roce, ale i v letech následujících.

Díky tomu všemu se nám může zdát, že květen je měsíc plný pohybu a aktivit, ve kterém se tak trochu ztrácí člověk jako společenská bytost. A to bych byl velmi nerad! Proto nechme, prosím, květnu poetičnost a jarní krásu. Ať nám lidská snaha neustále měnit přírodu nezabrání přírodu milovat včetně toho, co v ní žije vlastním životem.

Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 30.4.2009 14:42:16 | přečteno 1779x | Petr Vitvar
load