Příští rok v novém lesku

Jedním z nejúspěšnějších projektů letošního roku je získání dotace z Evropské unie a státního rozpočtu v celkové výši téměř 24 milionů korun na zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a tím snížení spotřeby energií.

Škola na Žižkově Vrchu má na svém pomyslném krku přes čtyři křížky. Před tím děti odtud běhaly do „zelené nebo „žluté školy v centru města. „Nebyl to zas tak velkolepý sportovní výkon, ale přesto tehdy na začátku 60. let 20. století někoho napadlo: Když už mají děti takovou kondičku v běhu (když zaspí), ve skoku (přes rozvodněnou Nisu) či v hodu (kamenem cestou po spolužákovi), proč toho nevyužít? Postavíme jim školu se sportovním zaměřením! Běhat, skákat, vrhat a házet mohou i za školou, lesů a pasek je za „Žižkáčem dost. A tak se stalo, - čteme na webových stránkách školy v Pasířské ulici o její historii.

Tu tady barvitě popsala zdejší učitelka dějepisu Marie Šreková. Podle jejího zápisu nebylo těžké najít místo pro školu. „Tam, kde vždy stával cirkus, když právě zavítal do Jablonce, rozhodli se radní postavit školu. Proč ne? Když cirkus, tak cirkus!, čteme dál o historii školy, jež se slavnostně otevřela prvním žákům 2. září 1963. Tehdy jich do novotou vonících školních škamen zasedlo 856. Podle zápisu byla škola na tehdejší dobu velmi avantgardní, rozložena do několika pavilonů se spoustou oken. Půvabný rámec jí tvořila okolní příroda.

Deset let po otevření přibylo hřiště a pak i sportovní třídy. „Byly založeny z iniciativy tehdejšího předsedy TJ LIAZ Václava Poláčka jako oddíl lehké atletiky. První žáci do nové ,,sportovky byli roku 1965 nominováni třídní učitelkou.

Dnes jsou děti do sportovních tříd vybírány z pátých tříd na základě speciálního testu, který zjišťuje jejich fyzické předpoklady a talent pro lehkou či těžkou atletiku. Sportovní třídy trénují v průběhu vyučování i v odpoledních hodinách, píše M. Šreková o sportovní stránce ZŠ. Dodává, že v osmdesátých a devadesátých letech 20. století nebyly sportovní třídy podporovány státem, a tak rodiče museli své děti sponzorovat sami s částečným příspěvkem TJ LIAZ. Teprve s příchodem trenérky Dany Jandové v roce 1999 se sportovní třídy opět staly statutárními.

Od roku 1962 však již uběhlo hodně let a tehdejší moderní a pokroková budova už zastarala a náklady na její provoz se značně navýšily. Proto současné vedení města rozhodlo o její radikální rekonstrukci, na níž je však potřeba dostatek financí. Žádost, která byla podána do 1. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2007 - 2013 v říjnu loňského roku a byla jednou ze sedmi stovek žádostí o 18 miliard Kč z připravených miliard dvaceti, připravily společně vedoucí oddělení dotací a manažerka projektu Iveta Habadová a vedoucí oddělení přípravy projektů Zuzana Bencová. A byly spolu s 366 dalšími žadateli úspěšné.

Projekt na zateplení základní školy na Žižkově Vrchu, jehož garantem je starosta Petr Tulpa, je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města. Řeší dodatečné zateplení objektů školy, střešních konstrukcí, výměnu otvorových výplní (oken) a izolace proti zemní vlhkosti a přídavné souvrství střech. Celkové náklady se rovnají částce 42,3 milionu korun, přičemž dotace ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie činí 23,8 milionu korun. Město se bude podílet částkou 18,5 milionu. Konečný verdikt o přidělení dotace byl vynesen na konci ledna 2008, tedy tři měsíce po předložení žádosti.
Celá stavba by měla být zahájena na počátku letošního června a bude pokračovat o prázdninách, a to až do 15. září. Potom bude stavební ruch omezen kvůli běžnému provozu školy a plná stavební činnost se obnoví opět 15. června příštího roku s tím, že konec rekonstrukce včetně kolaudace je stanoven na 31. srpna 2009. To znamená, že 1. září 2009 nastoupí žáci základní školy v Pasířské do zcela zrenovované budovy.

(fr)

Vlajka EUVlajka ČRZnak Jablonce nad Nisou

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Českou republikou a městem Jablonec nad Nisou v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vytvořeno 30.4.2008 14:06:00 | přečteno 2480x | Petr Vitvar
load