Kvalitní vzdělávání dětí je naší prioritou

V souvislosti s přidělením účelové dotace EU a dotace ze státního rozpočtu, včetně finančního příspěvku města Jablonec nad Nisou, bude provedena v období od 1. června 2008 do 31. srpna 2009 velmi rozsáhlá rekonstrukce objektu Základní školy Pasířská.

Ta zahrnuje zejména zateplení obvodového a střešního pláště všech školních budov, izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti, zbourání a opětné postavení spojovacích krčků mezi pavilóny 1. stupně a kompletní výměnu oken ve všech budovách.

Tato zpráva jistě potěší každého, kdo je jakýmkoli způsobem spojen s životem školy v Pasířské ulici, která, mimo jiné již dlouhá léta vychovává mladé atletické naděje ve svých sportovních třídách a dotváří zdravé podhoubí celého systému jablonecké atletiky. Jednou z nejznámějších atletických ikon, které prošly zdmi naší školy, je i současná mistryně světa v hodu oštěpem Bára Špotáková.

Zde se sluší též zmínit naše rozhodnutí aktivně se účastnit atletického klání sportovních týmů jabloneckých škol, jedné z doprovodných akcí zajímavého zářijového souboje nejlepších oštěpařek naší planety. Ústřední postavou sportovní akce Jablonecký oštěp 2008 bude právě Bára Špotáková.
Samotná škola rekonstrukci velice nutně potřebuje. Je nezbytné ji provést i přesto, že přinese určité komplikace, které změní organizaci v příštím školním roce 2008/2009. Provoz školy se po opravě výrazně zefektivní. Náklady související především s vytápěním se razantně sníží, odstraní se problémy spojené se vzlínající zemní vlhkostí v některých prostorách. Zvýší se i bezpečnost dětí, protože odpadnou problémy, které máme se starými okny ve všech budovách.

Budoucnost naší školy nejen vlivem zmíněné rekonstrukce, ale též v souvislosti s jejím sportovním zaměřením, vidím v růžových barvách. Systém sportovních tříd zcela určitě budeme i nadále rozvíjet především cestou efektivního a smysluplného fungování. Chceme však především naše děti kvalitně všeobecně vzdělávat ve všech prioritních oblastech, které zmiňujeme též v našem školním vzdělávacím programu - včetně kvalitní výuky cizích jazyků, rozvoje základních počítačových kompetencí a dovedností i změny celého vnitřního klimatu školy.

Jiří Vondráček
ředitel školy


Cílem sportovní přípravy je všestranný rozvoj našich žáků

Sportovní příprava v ZŠ Pasířská na Žižkově Vrchu má dlouholetou tradici. Škola je takto zaměřena již od roku 1963, kdy byla slavnostně otevřena.
Hovořit o významu sportovní přípravy dětí by už v dnešní době akčních „mýdlových oper , počítačových her a internetu bylo nošením dříví do lesa. Její předností je skloubení výuky a sportu v rámci jednoho režimu ve vhodných podmínkách. Snažíme se tak vytvářet prostor pro formování osobnosti, podněcujeme radost z pohybu, učíme žáky chránit své zdraví a rozvíjet jejich vlastní možnosti.

Cílem sportovní přípravy je všestranný rozvoj základních pohybových schopností a zvládnutí široké škály pohybových dovedností. Děti, které jsou systematicky vedeny ke sportu, se lépe začleňují do různých kolektivů, jsou odolnější a lépe snášejí různé nezdary a výtky ke své vlastní osobě, získávají větší sebevědomí, schopnost bránit se věcem, se kterými příliš nesouhlasí, a vyjádřit svůj vlastní názor.

V systému sportovní přípravy není prioritou vychovat mistra či mistryni světa (i přes tuto skutečnost se rádi na této škole pochlubíme Bárou Špotákovou, která na naší škole se sportem začínala), ale působit na žáky tak, aby měli sport opravdu rádi, abychom jim ho neznechutili a sami byli schopni ho v budoucnu předávat dál svým dětem. Příjemné je i konstatování, že naši mladí sportovci jsou štíhlí, lépe bojují s obezitou a více inklinují ke zdravému způsobu života.

Na naší škole a v jejím blízkém okolí jsou ideální podmínky k vedení dětí ke sportu. Využíváme zcela zdarma Corny - atletickou halu a Corny - městskou sportovní halu, školní slevy uplatňujeme i v městském bazénu.

Sluší se v závěru městu za tuto vstřícnost poděkovat. Městští zastupitelé jistě moc dobře vědí, že starost a péče o sportovní přípravu dětí se určitě vyplatí.

Dana Jandová
vedoucí trenérka atletické přípravy na ZŠ Pasířská

Vytvořeno 30.4.2008 14:05:52 | přečteno 2223x | Petr Vitvar
load