O bariérách ve městě a přechodech pro chodce

Přinášíme další informace o podnětech občanů, které vzešly z ankety. Kladně jsou přijímány provedené rekonstrukce chodníků a navazující nové úpravy přechodů pro chodce. A připomínky? Ve městě je stále mnoho přechodů nevhodně umístěných, někde zcela chybí, jsou málo osvětlené. Na světelných křižovatkách jsou krátké intervaly pro přecházení.

Bezproblémovému přejití vozovek brání nedostatečné nájezdy, vysoké obrubníky, chybí vodící prvky pro nevidomé a slabozraké.

Všechny uvedené připomínky jsou pochopitelně subjektivní - jiná bude bariéra pro vozíčkáře, jiná pro seniora, maminku s kočárkem či nevidomého. Všemi je však nutné se zabývat (problematiku řeší tzv. bezbariérová vyhláška 369/2001 Sb.). Po vyhodnocení ankety sepsali pracovníci dopravního a silničního úřadu (dále DSÚ) celkem 30 konkrétních případů, které je nutno vyřešit v průběhu letošního roku. Téměř dvě třetiny z nich tvoří vysoké obrubníky u značených přechodů pro chodce. Zejména pro vozíčkáře je takový přechod v podstatě nepoužitelný, neboť elektrický vozík zvládne překážku do výšky 2 cm. Jak vypadá náprava v praxi?

Samozřejmě snížit obrubníky tak, aby nájezdová hrana byla skutečně max. 2 cm, a dále upravit sklon navazujícího chodníku, protože celý nájezd musí být plynulý. Jedná se tedy o úpravu několika m2 plochy, a to v každém jednotlivém případě. Zde je třeba poznamenat, že např. v křižovatce Rýnovická - 28. října byly donedávna bariérové všechny čtyři přechody, nebo-li popisované úpravy se musely provést na osmi místech. V mnoha případech lze předpokládat i existenci inženýrských sítí, což přináší další potíže. Proto je zřejmé, že odstranění popsaných bariér není otázka týdnů, ale několika měsíců. Ocenit lze aktivitu Technické služby Jablonec s. r. o., jejichž pracovníci již začali některé případy řešit.
Oprava rozbitých povrchů chodníků, zejména litých asfaltů na sídlištích, je řešena každoročně. Díky nové technice TSJ s. r. o. je předpoklad, že se přes sezónu podaří opravit daleko větší množství závad než dříve.

Samostatnou kapitolou je nasvícení přechodů. DSÚ již několik let ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR provádí vytipování a následné nasvícení nebezpečných přechodů. Stejně jako v r. 2006 i letos byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad LK právě na tato nasvícení. V tomto roce by mělo být nasvíceno min. 6 přechodů.

A krátké intervaly semaforů na přecházení? Tato záležitost byla několikrát prověřována. Až na výjimky bylo zjištěno, že intervaly jsou nastaveny optimálně. Po zhasnutí zelené ještě pokračuje čas na dokončení přecházení. Není třeba se obávat, že zelená pro auta naskakuje ve stejném okamžiku.

Vím, lidé s jakýmkoliv handicapem to nemají jednoduché. Věřte však, že uděláme maximum pro to, abychom jim běžný život alespoň trochu usnadnili a aby měli stále méně pocit, že se pohybují dnes a denně po překážkové dráze.

Jan Vojíř
vedoucí DSÚ

Vytvořeno 9.5.2007 14:41:05 | přečteno 2446x | Petr Vitvar
load