Podtroseckými údolími na Trosky

Vidlák, parkoviště - Věžák - rozcestí U Přibyla (3 km) - Podsemínský mlýn - Nebákov (5 km) - Dolský Mlýn (7 km) - Troskovice - hrad Trosky (10,5 km) - Tachov - Vidlák (13 km). Vlastní doprava.

Náš tip začíná na parkovišti u rybníka Vidlák. Více než polovina cesty povede podél přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Ta byla vyhlášena k ochraně mokřadních rostlin a vodního ptactva žijícího v kaňonovitých údolích, v nichž zůstalo do dnešní doby zachováno osm rybníků. Okolo šesti z nich projdeme v pořadí Vidlák, Krčák, Věžák, Podsemínský rybník, Nebák a Dolský rybník. Jsou příkladem toho, jak uvážlivá lidská činnost může esteticky i hospodářsky obohatit krajinu.

Z parkoviště se vydáme po žlutých značkách kolem výletní restaurace podél potoka Jordánka. Zatímco rybník Krčák zůstane vlevo, Věžák se rozkládá přímo u cesty. Za rybníkem se zdvihají vysoké stěny z kvádrových pískovců, vpravo u cesty se nachází Ekoncentrum, kde v sezóně získáme informace o CHKO Český ráj. Zakrátko pak dojdeme na silnici, při jejíž pravé straně vyvěrá pramen - známá Prdlavka. Krátký úsek po silnici nás dovede na rozcestí U Přibyla. Tady odbočíme doleva (červené značení) do údolí říčky Žehrovka. V osadě Podsemín (zajímavý včelín a kamenný můstek) projdeme areálem mlýna a pak se dostaneme pohodlně do Nebákova. Zde stojí pod hrází rybníka penzion s možností občerstvení. Nachází se tady také starobylý mlýn a ve skalním výklenku soška sv. Jana Nepomuckého z r. 1740. Červeně značená stezka odtud stoupá, ale záhy klesne po roštových schodech zpět do údolí a přivede nás na rozcestí k Dolskému rybníku.

Na Trosky můžeme nyní zvolit dva směry: buď po zeleném značení přes osadu Křenovy (převážně po silnici), nebo jehličnatými lesy po červeně značeném úseku „Zlaté stezky Českého ráje . Dáme-li mu přednost, pak z hájů vyjdeme v obci Troskovice, odkud se otevřou úchvatné pohledy na Trosky (488 m). Od parkoviště s hotelem stoupá k hradní bráně půlkilometrová odbočka. V dubnu je hrad otevřen pouze o víkendech a Velikonocích (http://www.trosky.cz/). Z hradu se vrátíme na parkoviště, odkud sestoupíme přes ves Tachov a nakonec strmě lesem k rybníku Vidlák a na parkoviště.

Doporučená mapa: Český ráj, 1 : 25 000.

(os)

Vytvořeno 3.4.2009 10:24:24 | přečteno 2352x | Petr Vitvar
load