Dobrá Voda a její památky

Zajímavosti regionu

Jednou z částí Vrkoslavic je osada Dobrá Voda. Je až s podivem, jak málo se toho dá o Dobré Vodě z historických pramenů zjistit. Zkusme tedy vyhledat alespoň to, co je nám dostupné.

Prameny uvádějí, že počátky Dobré Vody sahají zřejmě do 17. století. Nejstarší zmínka údajně pochází z roku 1611. Název byl spojován s pramenem vody, jenž měl v lidových představách léčivé účinky. Nacházel se při někdejším pohostinství u domu čp. 174.

Osada je dodnes tvořena dvěma od sebe dost vzdálenými díly - Dolní a Horní Dobrou Vodou. Zatímco v Dolní Dobré Vodě stála fořtovna knížete Rohana, horní tvořil jakési centrum. Obě části přináležely od roku 1842 k Rádlu. Po dohodě mezi MNV Rádlo a MNV Vrkoslavice došlo v roce 1960 k připojení Dobré Vody k Vrkoslavicím a ty byly o dva roky později sloučeny s Jabloncem n. N.

Dobrá Voda kolem roku 1900, obrázek se otevře v novém okněV 19. století toužili obyvatelé Dobré Vody po vlastní kapli; k bohoslužbám to měli poměrně daleko, což jim zvlášť v zimě způsobovalo potíže. V roce 1895 začali stavět a o rok později byla kaple hotová. V neděli 28. června 1896 mohla být slavnostně vysvěcena. Její patronkou se stala Panna Maria. Věřících ale přibývalo a ve třicátých letech se již do kaple nevešli, a tak bylo v roce 1931 započato s přístavbou. Dne 21. srpna 1932, byla to opět neděle, byla vysvěcena i nová část. Ve vížce kaple je dodnes zavěšen menší zvon. Zajímavé, byť poničené, jsou vitráže. Jedna z nich, na boční straně kostelíka, nese v překladu nápis: „Na památku na † syna a bratra od rodin Josefa a Rudolfa Simma. Rychnov-Hranice 1931.“ Před kostelíkem stojí pomník s uraženým litinovým křížem. Nedávno ulomil vítr kříž, který zdobil věž. Ten se na střechu zase vrátí.

Při zdejším oblíbeném restaurantu byl v roce 1926 vybudován přes tři metry vysoký památník obětí první světové války. Na přední straně pomníku je dosud deska z leštěné žuly, na které se píše: „Für unsere im Weltkriege 1914 - 1918 gefallenen und verstorbenen Heimatsöhne errichtet durch den Ortsverschönerungs Verein und Deutsche Tischgesellschaft Gutbrunn.“ Přeloženo: „Našim ve světové válce 1914 - 1918 padlým a zemřelým synům vlasti zřízeno Místním okrašlovacím spolkem a Německou stolní společností Dobrá Voda.“ Na zadní straně pomníku je další deska, na níž je uvedeno 19 jmen. Jak je z toho patrné, válka zasáhla všechny obyvatele a počet obětí v tak malé osadě byl hrozivý.

Mezi výletníky z Jablonce a okolí bývala velmi oblíbenou restaurace „Gutbrunnwarte“, která patřila vrkoslavickému hoteliérovi Langovi. Honosnou stavbu s nádhernou vyhlídkou tvořilo několik sálů, vyhlídková věž a zahradní restaurace. Lang pro svoji hospodu vymyslel vtipný reklamní slogan „Pivní sanatorium“. Nabízel tu i řadu atrakcí, jako jízdu na koni či v kočárech, lyžování atp. Do dnešní doby z restaurace zbyla jen kamenná opěrná zeď.
Václav Vostřák, Otokar Simm

Za informace děkujeme pracovníkům Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou.

Vytvořeno 3.4.2009 10:24:29 | přečteno 4165x | Petr Vitvar
load