Zeleň v našem městě bude upravenější

Jablonec nad Nisou je městem sportu, říká se obvykle. Jablonec je ale také městem zeleně. Znám mnoho měst, kde betonové skelety a panelová výstavba vyhrála nad zelení stromů, ale znám i města, kde se byť moderní výstavba ztrácí ve vzrostlých parcích, kam chodí jeho obyvatelé načerpat sílu. A Jablonec rozhodně chce patřit do druhé skupiny.

I proto se město snaží zlepšovat vzhled svých parkových ploch. Tentokrát přicházejí na řadu hned tři. Jedná se o park v ulici Perlová, Smetanova a Mšenský park. Dosud zejména první dva vypadají velmi zanedbaně. Připravené projekty na jejich rekonstrukce z nich však chtějí vytvořit oázu pro Jablonečany i turisty.

Park v Perlové ulici

První se nachází v těsné blízkosti městského centra. Je sevřen ulicemi Perlová a 5. května, umělým korytem Nisy a zdí obytného domu. V jeho okolí stojí domy historického vzhledu, ale park sám je ve velmi zanedbaném stavu. Některé stromy jsou zde působením sněhové kalamity a nedávných silných větrů určeny ke kácení. O mobiliáři netřeba hovořit - je nevhodný a stylově nejednotný, sedací prvky postrádáme. Dodnes je patrné, že součástí parku bývala i fontána a zdobný most přes Nisu, u kterého se však nedochovalo ani zábradlí, natož sochařská výzdoba, jejíž poslední zbytky jsou zaznamenány v padesátých letech minulého století.

Ve špatném stavu jsou i parkové cestičky. Původně se jednalo o soukromou zahradu, která patřila k výstavní secesní vile. Až po druhé světové válce se stala veřejným prostorem či parkem. Krásná zahrada, jejíž součástí býval i skleník a altán, pak už jen chátrala. Nyní je nejvyšší čas na její rekonstrukci.

Autorka studie Tereza Vokurková navrhuje park rozdělit na hlavní parter, nábřežní část a palouk. „Hlavní parter bude nejstarší a nejvíce reprezentativní částí parku, která bude osově navazovat na již zbořenou vilu v památkové zóně, říká ve své studii T. Vokurková a dodává, že bude přísně souměrný a budou se zde protínat hlavní osy. V jejich průsečíku bude fontána.

Nábřežní část pak doprovází kus Nisy, kde zůstanou současné hlošiny a topol, jež jsou pro obraz parku stále hodnotné. Právě těmito místy by měla vést i případná stezka podél řeky. Paloukem autorka myslí rozvolněnou skupinu stromů a keřů, kterou protíná hvězdice cest, nad jejichž křížením navrhuje kovovou konstrukci symbolizující altán. Mobiliář tohoto parku má být litinový, lavičky, infotabule, odpadkové koše a altán budou ve stejné barvě a v historizujícím vzhledu.

Park ve Smetanově ulici

Druhá zelená plocha určená k rekonstrukci je ohraničena ulicemi Smetanova a Mánesova. I tady jde o celkovou rekonstrukci týkající se vegetace, mobiliáře a komunikací. Historicky toto území nebylo nikdy zastavěno, je to otevřený prostor, který vznikl zavážkou údolí mezi lukami; původně se dokonce jednalo o skládku. V současné době park spojuje plošinu a svah nad Mšenským potokem, přičemž každá část má jinou funkci. Náhorní plošina je v současné době málo využitá, de facto je používána jen jako průchod, k čemuž nejvíce slouží i osvětlený chodník ze zámkové dlažby. Mobiliář není plně funkční a součástí parku je i plakátovací plocha. Nejvíce času zde tráví studenti sousedního učiliště. „V současnosti trpí plocha příliš hustou výsadbou dřevin a tím pádem nemůže být efektně využívána, hodnotí současný stav Tereza Vokurková, která vytvořila studii i pro tuto lokalitu.

Návrh celou plochu pojímá jako část zeleně přístupnou obyvatelům všech věkových kategorií, speciálně však pro -náctileté. „Dominantou prostoru by měl být i při pohledu zvenčí barevný mobiliář, který bude kontrastovat s volnou plochou zeleného trávníku,“ komentuje svůj návrh autorka.

Kromě zeleného pažitu bude střed parku tvořit kruh s písečným povrchem, který protíná osvětlený chodník. Právě v této kruhové výseči budou umístěny zajímavé prvky mobiliáře, jako je „schodiště nikam , ohnutá lavice či odpočinkový blok určený i k ležení a nazvaný „slož se“. Tento atypický mobiliář sloužící ke hrám i odpočinku, doplněný ještě o kostky různě rozmístěné v prostoru by měl být vytvořen z betonu. Nezbytností parku jsou i odpadkové koše a nádoby na psí exkrementy.

Mšenský park

Park je položen mezi ulicemi Mozartova, B. Němcové a Palackého v podmáčeném dolíku, kterým protéká potok. Ve třicátých letech 20. století bývalo v parku dokonce i koupaliště s bazénem. Na vzhledu parku se nepříznivě podepsala výstavba panelového sídliště, jež mu dala po dokončení v roce 1987 novou tvář. Přestože park vyniká rozsáhlými travnatými plochami, působí stále nedotvořeným dojmem. Komunikační síť nevyhovuje požadavkům občanů, a tak na některých místech existuje pouze v podobě vyšlapaných pěšinek. V rámci rekonstrukce parku by měla být síť kompletně opravena a doplněna po obvodu lavičkami a odpadkovými koši. Ve špatném technickém stavu jsou také tři jezírka a vodoteč, která je propojuje. Voda by měla být volně přístupná. Jednotlivé rybníky budou zbaveny stávající vegetace, vyčištěny a doplněny o výsadby vodních a bahenních rostlin. Každý z rybníků by měl být jinak tématicky zaměřen - „kachní“ rybník s možností posezení a krmení, „leknínový“ s výhledem ze spojovacího mostku s dřevěným zábradlím, který je součástí hlavního promenádního okruhu. Vodoteč bude opravena přírodními kameny, doplněna o odpovídající břehovou vegetaci a oba břehy budou zpřístupněné dvěma dřevěnými lávkami. V horní části parku se počítá s vybudováním dětského hřiště.

Kolik za parky zaplatíme?

Zatímco park ve Smetanově ulici by měl dle návrhu přijít na řádově 900 tisíc korun, ten v Perlové je odhadnut na více než 1,5 milionu korun a náklady na Mšenský park budou činit přibližně 14,6 milionu korun. Na všechny tři parky oddělení dotací ve spolupráci s oddělením životního prostředí chystá projekt „Regenerace vybraných parků v Jablonci nad Nisou“. „Budeme se snažit získat finanční prostředky z EU a státu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Pokud by se nám podařilo v prvním kole uspět, realizace by mohla začít již na podzim letošního roku. Náklady na celý projekt budou činit přibližně 17 milionů korun,“ říká k projektu Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Vytvořeno 2.4.2008 10:49:03 | přečteno 2621x | Petr Vitvar
load