Žáci jabloneckých škol

společně s policisty

Jablonecká policie již druhým rokem úspěšně naplňuje myšlenky projektu nazvaného Community policing. Jedná se o činnost, jejímž cílem je přiblížit policejní práci veřejnosti. V jejím rámci se policisté zaměřují na školní mládež.

Dokladem toho je akce, která proběhla v úterý 27. února na Obvodním oddělení policie v Jablonci n. N. Své partnery policisté nalezli mezi žáky 5. tříd ZŠ v Liberecké ulici. Věc není možné pojmout příliš masově, takže došlo k výběru 6 dětí, které určily paní učitelky dle svých kritérií.

Děti se svezly policejním autem

V 9 hodin ráno 2 děvčata (Hana a Kristýna) a 4 chlapci (Ondřej, Richard, Tomáš, Dominik) na­sedli do dvou policejních vozidel a přesu­nuli se na Ob­vodní oddělení do ulice 5. května. Již sám transport služebním vozidlem byl pro děti něčím, s čím se doposud neset­kaly. Mohly ohodnotit, jak policisté ovládají řidičské umění, případně se vžít do kůže pachatele, který sem je přepravován k výslechu.

Poté děti čekalo sezná­mení s budovou. Podívaly se pod pokličku práce stálé služby, která přijímá oznámení a organizuje činnost policistů. Největším lákadlem pro děti bylo nahlédnutí do policejních cel, které však mohly sledovat jen pomocí kamerového systému, neboť v cele se nachá­zely zadržené osoby.

V policejní uniformě

Po obeznámení se suterénem odvedli nprap. Michaela Havlíčková a nprap. Milan Rulec ško­láky do 1. patra, kde jsou kance­láře policistů a zase­dací místnost. Ta teď posloužila k tomu, aby si zde vyzkou­šeli jednot­livé součásti policejní výzbroje a výstroje. Kromě uniformy si mohli zkusit policejní čepice, kloboučky, pouta, reflexní vestu, balistickou vestu a přilbu z kevlaru, proti­úderový komplet, plynovou masku a další.

Poté se pomalu rozvinula diskuze na různá témata. Policisté se nejprve zeptali na to, co si představují pod pojmem jejich práce. Pro děti je to především řešení bouraček. Postupně se však diskuze dostala k použí­vání donucovacích prostředků, jejich účelnosti, řešení demonstrací, fotbalových utkání a dalších problémů. Při té příleži­tosti si děti vyzkoušely i snímání otisků prstů.

Na laserové střelnici

Počasí tohoto dne akci bohužel nepřálo. Policisté měli v úmyslu vzít děti do terénu a ukázat jim činnost policejní hlídky, to však nebylo dobře možné. Sami pochopitelně musí řešit si­tuace za každého počasí, dětem však raději nabídli možnost vyzkoušet si střelecký trenažér, tzv. laserovou střelnici. Tu policisté využívají ke zdokonalování svých střeleckých schopností. Policista dětem vysvětlil princip střelnice a zasvětil je do tajů správné střelby. Některé z nich poté dokonce prokázaly nadprůměrné schopnosti strefovat se do nejmenšího terče č. 10.

V poledne se žáci vrátili do školních lavic, kde svým spolu­žákům mohli sdělit dojmy a poznatky, které získali v průběhu dopoledne. Dětem se akce líbila a policisté proto doufají, že budou o jejich práci mluvit v dobrém, budou si jí vážit a budou dále šířit osvětu. Policejní práce je přeci prací pro lidi a nikoliv proti nim.

Do budoucna se chystáme oslovit i další školy a uvítáme, projeví-li i jejich zástupci zájem o obdobnou prezentaci poli­cejní práce.

nprap. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR Jbc

Vytvořeno 30.3.2007 13:07:39 | přečteno 2813x | Petr Vitvar
load