Křižovatka v Podhorské ulici

Zmizelý Jablonec nad Nisou

Ve 40. letech 19. století byla vybudována císařská Krkonošská silnice. Ke slavnostnímu výkopu došlo 19. dubna 1847 v Liberci a do roku 1850 byla stavba přivedena do Jablonce. Došlo tím ke spo­jení Horního Jablonce s Dolním a do značné míry tak byl určen i směr dalšího stavebního vývoje našeho města.

Hotel Centrál - interiér, obrázek se otevře v novém okněZačala vznikat nová síť ulic, která byla pojata v americkém duchu, tj. s pravoúhle se křižujícími komunikacemi. Během tohoto rozvoje vznikly také ulice Nad Mlýnem a Mlýnská pojmenované po mlýnu p. Dlouhého vlastnícího i Mšenský rybník. Po zániku rybníka zde zůstal mlýnský náhon, který nahradil část Mšenského potoka, jenž se o kus dál spojuje s Lužickou Nisou.

Právě v těchto místech vznikla ulice Mostecká pojmenovaná příhodně dle toho, že překlenovala dvěma mosty zmíněné potoky. Spojila Podhorskou s ulicí 5. května (dříve Údolní). V prostoru nynější kruhové křižovatky, na rohu Lo­vecké ulice, stála od roku 1830 až do 50. let minulého století socha sv. Vavřince majícího u nohou rošt, na kterém byl světec umučen. Pěkné louky po stranách Mostecké ulice měly být stavebními parcelami. Později ale byly zavezeny zeminou vytěženou při generální opravě Gott­waldovy, dnešní Podhorské ulice.

Ta byla oboustranně zastavěná a zaústění Mostecké ul. vytvářelo málo přehlednou křižovatku. Přípravou pro­jektu dálnice v 70. letech zanikla i špice (dříve bě­lidlo prádla) tvořená oběma potoky. Mšenský potok byl odkloněn a na navážkách vzniklo dnešní „smetiště“ uprostřed města, v pro­storu tzv. jabloneckých mrakodrapů.

Demolice, obrázek se otevře v novém okněZbourány byly domy v Podhorské ulici 42a/1409 s hotelem a kavárnou Centrál, kde se v přízemí původně nachá­zelo i řeznictví, a dům 42/789. Ty dal postavit J. Seiboth roku 1876. Odstřelena byla i nárožní secesní budova Mostecká 1/1761 s malým benzinovým čerpadlem p. Nováka. Naproti, v Podhorské ul., stá­vala do 50. let stará Köhlerova restaurace se zahrádkou. Na jejím místě dnes na­jdeme parčík s „Památníkem revolučních bojů dělnický třídy“.

Z Mostecké vychází ulice Tržní, která pokračuje přes Ovocný trh, kde stojí rázovitá budova někdejšího spolku „Schlaraf­fia“. Objekt, který je dnes v žalostném stavu, pochází z roku 1910 a je dílem známého jabloneckého architekta Roberta Hemmricha.
V současné době celý prostor ožil zejména díky frekventované křižovatce. V okolí však zanikla celá řada známých obchodů. Uveďme třeba jen sportovní potřeby Drahovzalovy, jízdní kola, šicí stroje a zbraně p. Loudy, oděvy p. Matějky. Zmi­zela také drogerie „U Palmy“ (později polotovary), kavárna Nisa či obchod s rybami p. Čulíka.

Václav Vostřák

Vytvořeno 30.3.2007 13:08:12 | přečteno 3690x | Petr Vitvar
load