Jablonecký měsíčník změní tvář

Připravované změny v tištěné verzi radničního zpravodaje.

Vážení a milí čtenáři!

Již jedenáct let vydává naše město radniční zpravodaj. Za tu dobu se stal oblíbeným a vyhledávaným periodikem. Od pří­štího měsíce budete do vašich poštovních schránek dostávat měsíčník v nové podobě. Bude mít o poznání větší formát, změní se jeho grafická úprava i počet stran. Novinky chystáme též v celkové obsahové koncepci.

Přehlednější zpravodaj a lepší orientace

Na titulní straně bude nově zaveden obsah. Pomůže čtenářům rychle nalézt zají­mavá té­mata aktuálního vydání a povede čtenáře k výrazným článkům.

Elegantnější stránky, větší formát

Nová grafická úprava dodá stránkám měsíčníku elegantnější a především přehled­nější ráz. Jednotlivé články se tak budou snáze číst a čtenáři se budou moci lépe soustředit na obsah textu. Snazší bude také orien­tace na stránce, kde čtenář rychle získá dobrý přehled o všech článcích, které pro něj redakce připravila. Zvětšený formát umožní zařazovat kvalitní obrazový materiál.

Více informací

Díky větší přehlednosti a snazšímu čtení budou mít čtenáři možnost přečíst za stejnou dobu více článků než dosud a získat tak při čtení zpravodaje více informací.

Kulturní a sportovní scéna

Na stránkách měsíčníku čtenáři najdou nejen kompletní přehled očekávaných významných kulturních a sportovních akcí, navíc přibude anonce vybraného představení, sportovní akce nebo významného filmu či pozoruhodné knihy. Díky Jabloneckému měsíč­níku se včas a zasvěceně dozvíte, ja­kého autora rozhodně mu­síte číst nebo jaké představení a výstava stojí za vaši pozornost.

Názory

Názorové rubriky budou úplnou novinkou. Názory a dotazy občanů z klasické i elektronické pošty najdete v sloupci „Nad dopisy čtenářů“. V případě do­tazů zprostředkujeme odpo­vědi z řad politické reprezen­tace nebo úředníků. V další rubrice „Komentáře a názory“ uveřej­níme na konkrétní ak­tuální téma obsáhlejší příspěvky a dáme prostor pro pluralitu názorů a kritiku.

Rozhovor

Každý měsíc najdete ve zpravodaji tématický rozhovor s osobností působící v jablo­necké komunální politice.

Stalo se

Prostor, ve kterém se objeví souhrn nejdůležitějších událostí uplynulého měsíce v Jablonci nad Nisou a okolí.

Městský úřad informuje

Stálé místo budou pochopi­telně mít i zprávy z radnice. Tady najdete důležité informace pro občany (vyhlášky, zákony, nařízení, organizační změny, výběrová řízení, nabídku volných míst, prodej nemovitostí atd.).

Jablonečtí rodáci

Rubrika představí zajímavé osobnosti působící v různých odvětvích lidské činnosti, o nichž se mnohdy málo ví.

Z jabloneckých kronik, historie

Pravidelně se budeme vracet do minulosti města a ke starým letopisům.

Chceme vám především vyjít vstříc a připravovat pro vás přitažlivé a zajímavé médium. Prostor v každém čísle najdou dále tipy na výlety, představíme záj­mové instituce i jablonecké školy, přineseme i další zajímavosti.

Jablonecký měsíčník si za­chová stávající název a bude nadále distribuován jedenáctkrát ročně zdarma do všech jabloneckých domácností.

Věřím, že se nový Jablonecký měsíčník stane nepostradatelným pro všechny Jablonečany.

Petr Vobořil, místostarosta

Vytvořeno 30.3.2007 13:07:45 | přečteno 3012x | Petr Vitvar
load