Z města zmizelo devět heren, provoz ostatních je regulován

Sázíte? Sportku, na koně, na fotbalová utkání či na svého favorita v pěvecké soutěži? Nebo rádi vhodíte pár mincí do světélkujících automatů, poddáte se vzrušení ze hry a čekáte zacinkání věštící návrat vhozeného obnosu zvětšený o výhru? Pak vězte, že jen v roce 2008 jsme my Češi vsadili téměř 129 miliard korun, což překročilo o více jak 18 procent sázky z roku předešlého.

Také se vám nad tou částkou zatajil dech? V celostátním měřítku je to suma opravdu závratná. „Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo v roce 2008 formou správních poplatků, poplatků na státní dozor a místních poplatků odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 4 224,8 milionů korun. Pro srovnání - v roce 2007 tato částka činila včetně místních poplatků za výherní hrací přístroje 3 857,8 mil. Kč,“ říká se v hodnocení ministerstva financí (údaje z roku 2009 ještě nejsou k dispozici - pozn. aut.).

Podle informací ministerstva právě výherní hrací automaty tvoří největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami, ačkoliv své místo na slunci si rychle dobývají interaktivní videoloterní terminály. V absolutních částkách řečeno, v roce 2007 vhodili občané ČR do automatů 6 181 milionů korun, o rok později už 63 346 milionů do celkem 74 330 výherních hracích automatů. Podle průzkumů jsou právě obyvatelé České republiky nejnáruživějšími automatovými hráči. Jihoevropané utrácejí nejvíce peněz v loteriích, Britové za kurzovní sázky. Kromě automatů a videoterminálů v našem státě funguje 190 kasin, zatímco například v Rakousku jich je 12, v Belgii 9 a v Norsku nebo v Irsku žádné.

Patologické hráčství

Možnost bezpracně, ač s určitým poměrně vysokým rizikem získat peníze, je pro mnoho lidí velmi lákavá. Pro některé natolik, že vznikla nová medicínská diagnóza poprvé popsaná Americkou psychiatrickou společností v roce 1980, a sice patologické hráčství. „Na ně nedoplácí pouze hráč a jeho rodina, ale i celá společnost. Z popisu kariéry patologického hráče vyplývá, že peníze nebo jiné hmotné statky hrají významnou úlohu - spoluvytvářejí bludný kruh hry, rostoucích problémů, před kterými hráč uniká ke hře, uvádí ve své bakalářské práci Radim Zátopek (Institut mezioborových studií Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005).

Lidé unikají ke hře a do heren. A ty od roku 1990 rostou jako houby po dešti. Obce sice mohou od roku 1998 na svém území regulovat jejich počet pomocí obecně závazné vyhlášky, nemohou však ovlivnit povolování videoterminálů, které jsou v kompetenci Ministerstva financí ČR.

Jablonec se rozhodl pro regulaci

Město se chopilo možnosti regulovat počet heren a provozoven výherních hracích automatů. První vyhlášku vydalo v roce 2003. Ta vycházela z principu, že automaty mohou být provozovány pouze vně zóny vymezené ve vyhlášce, s výjimkou heren ve vyhlášce vyjmenovaných. V březnu 2009 schválili zastupitelé dvě vyhlášky regulující provoz heren. Jedna stanovila vzdálenost 50 metrů od zákonem chráněných objektů, druhá podmínky pro provoz heren v roce 2010. Patří k nim vnější vzhled, kamerový systém, regulovaný vstup a omezení provozní doby.

V září obě vyhlášky sloučili zastupitelé do jedné a z přílohy vyřadili osm heren, které nesplnily požadavek vzdálenosti. Po té zůstalo v Jablonci 40 heren a 11 provozoven, v nichž proběhla v listopadu kontrola, po které jedna herna nevyhověla požadavkům stanoveným ve vyhlášce. V prosinci a lednu se sice projednávala ještě žádost o výjimku týkající se nesplněné podmínky vzdálenosti, zastupitelé se však rozhodli držet se striktně všech ustanovení obecně závazné vyhlášky bez výjimek.

(fr)

Další informace

Vytvořeno 1.3.2010 12:40:32 | přečteno 1932x | Petr Vitvar
load