Pasecký kříž z roku 1777

Cestování v dřívějších dobách nebylo jednoduché. Cesty byly jenom vyšlapané a povozy do nich vyrývaly stopy, o bláto či prach nebyla jistě nouze.

Rozcestí někde označovaly sochy světců nebo i prosté kříže či Boží muka. Milníky a jiná podobná označení byla obvyklá jen na komunikacích vyššího řádu. Jak byly staré cesty široké, to ukazuje například lávka přes Novoveský potok poblíž starokatolického kostela Povýšení svatého Kříže. Provoz se ale zvětšoval a cesty se musely vylepšovat a rozšiřovat.

Původní komunikace, která spojovala Jablonec s Pasekami, procházela úhlopříčně dnešním Mírovým náměstím, pokračovala do ulice Emilie Floriánové, dále dnes zanedbanou vedlejší stezkou, a pak navázala na ulici Nad Mlýnem. Odtud pokračovala Mlýnskou ulicí do Vysoké a tou na hranici jabloneckého a paseckého katastru.

Paseky, stejně jako Jindřichov, patřily původně ke mšenskému hutnímu statku. Ten získala ve čtyřicátých letech 18. století hraběnka Polyxena Alžběta Desfoursová. V roce 1771, v době správních změn a číslování domů, byl pasecký katastr zvětšen o část Dolní Nové Vsi a Vrkoslavic. Tak vznikl nový prostor pro osídlení a ten byl také využit. Počátkem sedmdesátých let 18. století zde stálo již patnáct nových stavení a do roku 1790 přibylo dalších šest. Patřily k nim dva domy u hlavní komunikace k Jablonci, jeden při cestě do Mšena a tři brusírny v udolí Lužické Nisy.

Pasecký kříž v roce 2008, foto: O. Simm, obrázek se otevře v novém okně„První brusírny v místě (tj. v Pasekách) byly postaveny okolo roku 1770 jakýmsi Klingerem, který brousil duté sklo a postavil také pasecký kříž,“ píše Adolf Lilie v jeho známé „červené“ kronice politického okresu Jablonec.

Klinger dal v roce 1777 postavit poměrně masivní kamennou podezdívku ze žulových kvádrů, které tvoří dva stupně. Na nich stojí nevelký komolý jehlan. Teprve do něho je vsazen železný kříž s plechovým korpusem Krista. Krucifix je krytý prohnutou stříškou. Vytesaný letopočet můžeme téměř spolehlivě považovat za rok vzniku. Podobných křížů s plechovým tělem Krista bývalo na Jablonecku mnoho a dodnes se s některými můžeme setkat třeba v Lučanech nebo v Nové Vsi nad Nisou.

Pasecký kříž, který dnes stojí na rohu Vysoké a Švédské ulice, býval důležitým orientačním bodem na cestě ke Smržovce. V jeho těsné blízkosti byl v roce 1882 založen židovský hřbitov, jehož součástí byla obřadní síň. Ta nesla jablonecké popisné číslo 1137 a měla adresu ve Vysoké ulici 57. Hřbitov však nebyl dlouhodobě udržován a v roce 1968 byl zrušen. Zlikvidováno bylo 343 hrobů, přičemž některé ostatky byly převezeny a uloženy roku 1980 na hřbitově v Liberci.
Celý prostor měl být zachován jako pietní místo. To bohužel nebylo dodrženo, ačkoliv původní projekt z roku 1965, který vypracoval architekt J. Patrný, počítal i se zachováním zdejší zeleně. Na místě byly postaveny dva dvanáctipatrové domy a v současnosti se celý prostor dá už jen těžko změnit. A tak je dnes Klingerův pasecký kříž z roku 1777 jedinou památkou starých časů na tomto místě.

Václav Vostřák

Vytvořeno 1.3.2010 12:41:05 | přečteno 2506x | Petr Vitvar
load