Památník císaře Františka Josefa I. na Střelnici

O jabloneckých sochách

V Jablonci byl již roku 1760 založen střelecký spolek, který se později usídlil ve Střeleckém parku. Ten byl vybudován dle plánů arch. Marasse. V době největší spolkové slávy se představitelé spolku rozhodli zřídit ve Střeleckém parku monumentální památník Františka Josefa I. Podnětem k tomu se stalo všeobecně oslavované 60. výročí mocnářova panování v roce 1908. Hlavní zásluhu na vybudování si připsal major „Schützenkorpsu“ Heinrich Endler, dále starosta Adolf H. Posselt a též předseda čestného prezidia Wilhelm baron von Medinger, velkostatkář z Malé Skály.

Vlastní práce se ujal významný západočeský sochař Adolf Mayerl. Ten navrhl umístit památník na jižní straně rozlehlého promenádního prostranství Střeleckého parku. Pozadí tvořil lesem porostlý svah, z přední strany k němu stoupalo prostorné schodiště. Architektonické řešení podstavce navrhl ředitel zdejší c. k. umělecko-řemeslné školy Moritz Knab. Jako materiál byla zvolena žula z lomu na Bukové nad Horním Maxovem.

Památník císaře Františka Josefa I. na Střelnici (1912), obrázek se otevře v novém okněPo šesti schodech se dalo vystoupit na terasu, na níž se zvedal 3,2 m vysoký podstavec vlastního pomníku. Na další stupeň, který byl opatřen balustrádami, vedly tři čtvrtkruhové schody. Obloukovými balustrádami byla ohraničena i celá stavba, která byla 8,5 m široká a na zadní straně 19,5 m dlouhá. Dvanáct schodů vedlo od úpatí až na násep, který za pomníkem přecházel v 60 m dlouhé a 10 m široké plató. Na podstavci stál pomník císaře vysoký 2,8 m. Mayerlův císař byl oblečen do maršálské uniformy s kabátem, na hlavě měl klobouk s chocholem. František stál mírně předkročen, levou rukou se lehce opíral o šavli. Barva pomníku byla matně bronzová a se šedomodrým granitem podstavce a s okolím působila dojmem klidné harmonie. Bronzovou sochu odlila firma A. Josef Selzer ve Vídni, kamenické práce dodal Johann Hujer ze Smržovky a stavbu provedl stavitel Johann Schwalm.

Na přední straně podstavce byl vytesán nápis „Franz Josef I.“, vzadu pak byla upevněna bronzová deska s tímto německy psaným textem: „K 60. jubileu vlády Jeho Majestátu císaře Františka Josefa I. zřízeno c. k. priv. Střeleckým spolkem z darů patriotických občanů německého města Jablonec n. N. a s příspěvkem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Odhaleno při oslavě 150letého výročí založení spolku 14. srpna 1910 za působnosti majora Heinricha Endlera.“

Odhalení proběhlo pod záštitou arcivévody Ferdinanda Karla, za přítomnosti četných střeleckých spolků a tisíců lidí z celého kraje. Střelci vydali bohatě ilustrovaný slavnostní spis sepsaný Karlem R. Fischerem. A přestože pomník nestál ve městě - jak si zpočátku mnozí přáli - sotva by se pro něj našlo lepší místo. Tak o události psal dobový tisk.

V období první republiky byly všechny památky Habsburků odstraněny. Po někdejším Střeleckém spolku, parku a pomníku zůstal do dnešních dnů jenom název Střelnice.

Václav Vostřák, Otokar Simm

Vytvořeno 4.3.2009 9:20:41 | přečteno 4167x | Petr Vitvar
load