Nezaměstnanost roste, ale situace ještě není kritická

Přišla celosvětová krize, velké sklářské a automobilové podniky propouštějí své lidi, nezaměstnanost dále poroste, pracovních příležitostí ubývá. To je jen několik z mnoha titulků, které se dnes a denně skloňují na prvních stranách médií. Jaká je opravdu situace na trhu práce v této chvíli? Je skutečně tak hrozivá, jak se všude píše?

Nezaměstnanost stále ještě není tragická

Na Jablonecku se skutečně zvýšila, jelikož skončila řada výrobců skla a bižuterie, ale stále ještě není tragická. V Jablonci totiž nenarůstal počet pracovních příležitostí tak silně jako v jiných oblastech, kde zavládla konjunktura. Jablonec byl třetím nejpomalejším v přírůstku zaměstnanosti. A když se pak ve druhém pololetí začala snižovat poptávka po nových zaměstnancích i v okolí, nebyl propad pracovních příležitostí v našem okrese tak náhlý a velký, ale spíše pozvolný.

Stejně tak tomu bylo i letos na počátku roku oproti ostatním okresům Libereckého kraje - propad v nabídce pracovních příležitostí nebyl tak výrazný. Jablonecko, ač by se to mohlo zdát vzhledem ke sklářskému a bižuternímu průmyslu, není tak výrazně jednostranně zaměřené a není tu tolik velkých zaměstnavatelů, jakými jsou kupříkladu velké automobilky nebo textilky.

Kdo pracovat chce...

Stále ještě platí, že kdo si opravdu práci najít chce, a to jakoukoli, tak ji najde. Pravda, nemůže si vybírat z tak velké škály, jako ještě třeba před rokem. Dlouhodobě malá nabídka je v oblasti administrativní práce, kde zůstávají bez zaměstnání i absolventi obchodních akademií a vyšších odborných škol tohoto zaměření. Žádané jsou naopak profese spojené se stavebnictvím, kovodělné odbornosti, jako strojní nástrojař či svářeč, velká poptávka je stále po středním zdravotnickém personálu, ale i po lékařích samotných. V rámci rekvalifikačních kurzů se uchazeči o práci neustále zajímají o kurzy účetnictví nebo základů podnikání - někteří z těch, kdo jsou bez práce, se snaží sami si založit firmu a vytvořit si tak pracovní místo.

Často se také stává, a zákoník práce tuto variantu umožňuje, že zaměstnavatelé sahají k formě tzv. částečné nezaměstnanosti. Pokud zde nepůsobí odborové organizace, pak ji povoluje úřad práce, a to maximálně na jeden rok. Většinou však stanoví dobu tříměsíční s tím, že se dá kdykoli prodloužit. Během ní firma čeká na lepší situaci v oboru a nechce se zbavovat svých odborníků, kterým tak vyplácí 60 % jejich mzdy. V současné době v jabloneckém okrese tuto formu využívá deset firem; jedná se o odborníky z oboru automobilového, sklářského i bižuterního průmyslu.

Kde je řešení?

Na jabloneckém úřadu práce existuje poradenské středisko, které pořádá besedy, jež mají pomoci výchovným poradcům základních škol, aby se lépe a aktuálně orientovali na trhu práce a správně děti směrovali k výběru jejich budoucího povolání. Existují také „job cluby“, které veškerou svou aktivitu směřují na vytipování vhodného uchazeče o konkrétní práci. Zanedbatelné není ani poradenství k pracovním příležitostem v rámci Evropské unie. To nabízí široké spektrum možností od sezónních prací až po ty kvalifikované.

Tak kde je tedy problém?

Propouští se, nezaměstnanost roste, ale přitom nějaká práce stále je. Na statistickém čísle propouštěných se také podepisují cizinci, kterým je výpověď, krom ojedinělých odborníků, dávána nejdříve. Problém je někdy i v našich hlavách. Je třeba od základu změnit naše myšlení. Mnozí z nás mají zafixováno, že tam, kde bydlí, tam také pracují. Ale ve světě je zcela běžné, že se do práce dojíždí nebo se za ní lidé i stěhují.

(fr)

Vytvořeno 4.3.2009 9:11:17 | přečteno 2551x | Petr Vitvar
load