Jablonecké kulturní a informační centrum

Jablonecké informační centrum se od 1. ledna 2009 stalo součástí nové, městem zřízené společnosti nazvané „Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.“

Turistické informační centrum v Jablonci nad Nisou funguje již dvanáct let. Je zřejmé, že letité zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, které doposud přinášely dobré výsledky, budou nadále využívány a zúročovány. Společnost bude dále provádět osvětu v oblasti kultury, historie, památkové péče i ekologie, organizovat kulturní a společenské akce, pořádat tematické výstavy, vydávat knihy, tiskoviny atd.

Na nově vzniklých internetových stránkách: www.jablonec.com, vás bude seznamovat nejen s činností o. p. s., ale naleznete zde i všechny potřebné informace o Jablonci nad Nisou a turistickém regionu Jizerské hory.

Oblast působení nové společnosti je široká a do budoucna bude zastřešovat tři střediska:

Městské a regionální turistické informační centrum

Funguje jako regionální centrum pro oblast Jizerských hor, je přirozeným koordinátorem informačních center v regionu, provozuje informační centrum, vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách, udržuje a rozvíjí turistické webové stránky města, podílí se na tvorbě nových turistických produktů, např. zpřístupnění dalších technických či sakrálních památek.

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Záměr získání bývalé fary je motivován snahou vytvořit památník významných rodáků manželů Jany a Josefa V. Scheybalových s cílem zprostředkovat jejich dílo a odkaz laické i odborné veřejnosti (expozice, knihovna a studovna). V náplni této městské kulturní instituce bude rozvíjení činnosti v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání - např. pořádání tematických výstav a doprovodných akcí se vztahem ke kulturní historii města a regionu Jizerských hor, vydávání popularizačních a osvětových tiskoviny.

Centrum ekologické výchovy

Bude poskytovat služby veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů (výstavy, besedy, přednášky, vzdělávací cykly, soutěže, tvůrčí dílny, tematické výlety) se bude snažit vzbudit zájem o přírodu a podávat o ní zajímavou formou informace, vysvětlovat a podporovat tradice venkovského života a vést děti do budoucna k principům trvale udržitelného rozvoje. Realizace a další rozvoj centra je závislý na získání dotačního titulu.

Kontakt: Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou. tel. +420 774 667 677, fax +420 483 311 370, info@jablonec.com, www.jablonec.com.

Představujeme nové internetové stránky www.jablonec.com

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (JKIC) prezentuje region na svých nových stránkách www.jablonec.com. Naším přáním je, aby tyto stránky byly přehledné a srozumitelné široké veřejnosti. Náklady spojené s jejich vznikem a údržbou jsou hrazeny z prostředků získaných z projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ (2008 - 2011 ROP NUTS II Severovýchod). Internetová prezentace je tvořena ve třech základních jazykových mutacích (české, německé a anglické). Texty o městě, historii a atraktivitách jsou uvedeny v dalších devíti včetně japonštiny a čínštiny. Stránky jsou členěny do jednotlivých kapitol.

Nové stránky jsou zaměřeny tak, aby vyhovovaly především turistům. Zahrnují také nové katalogy ubytování, stravování a na Jablonecku aktuální katalog sklářských a bižuterních firem. Informují o možnostech sklářských exkurzí, představují obchody se sklem a bižuterií ve městě atd. Získáte zde i mnoho informací o ostatních službách, např. seznam důležitých telefonních čísel, nabídku veřejného internetu, informace o průvodcovských a překladatelských službách.

Příjemnou novinkou jsou virtuální prohlídky, jejichž prostřednictvím si návštěvníci mohou prohlédnout většinu jabloneckých zajímavostí a památek. Samozřejmostí jsou webové kamery s pohledem na Mírové náměstí, Petřín a ulici 5. května. Nově zde naleznete mapy, tipy na výlety, budete si moci objednat tiskoviny vydávané společností či se informovat o novinkách, které jsou v prodeji, a mnoho dalšího. Kalendář sportovních a kulturních akcí vám napoví, co se u nás zajímavého koná, přičemž samozřejmostí je jeho pravidelná aktualizace. V sekci aktuality naleznete krátké zprávy o dění v regionu.

(hm)

Vytvořeno 4.3.2009 9:17:34 | přečteno 6263x | Petr Vitvar
load