Bleskový pomníček

Obnovené památky regionu

V minulosti bývaly lesy a louky v okolí pivovarských rybníků ve Vrkoslavicích oblíbeným místem vycházek. Občas se tu lidé scházeli i při příležitosti různých slavností. Pivovar dnes stojí v troskách a také pivovarské rybníky ztratily dávno své využití. Jejich okolí k vycházkám už tolik lidí neláká.

Od roku 2006 nás do jejich blízkosti přivádějí modrobílé značky městského „Vnitřního turistického okruhu . Dovedou nás také k pomníčku, s nímž je spojena zajímavá příhoda. Tu popsal vrkoslavický učitel Hugo Simm v brožuře „Seidenschwanz. Aus vergangenen Tagen (Vrkolavice. Z minulých dnů), kterou vydal vlastním nákladem v roce 1935. Napsal v ní:

„V neděli 20. dubna 1890 si zde během prvních jarních dnů hrály děti z Vrkoslavic. Překvapené bouřkou tísnily se všechny pod jedním z velkých smrků. Zatímco pršelo, našlo pod převislými větvemi úkryt 31 dětí. Najednou dolehl na jednu z dívek zvláštní neklid. Začala se velmi bát a přestože lilo, spěchala domů k rodičům. Zakrátko ji následovaly i ostatní děti. Sotva se vzdálily nějakých sto kroků od smrku, sjel do stromu trojitý blesk, následovala ohlušující hromová rána, která prchající děti téměř ochromila. Když spatřily hrůzný obraz zkázy, zděsily se. Tři stromy byly zasažené současně. Dva z nich nesly jen lehké stopy po úderu, zatímco třetí strom - a byl to zrovna ten, pod kterým děti stály - byl roztříštěn. Z kmene trčely vlevo i vpravo velké třísky. Vše působilo dojmem kříže. Koruna stromu byla uražena a odmrštěna daleko do louky, třísky jakoby sekerou uťaté se nacházely v okruhu sta metrů. Také kořeny stromu byly těžce poškozené, půda v okolí hluboce rozrytá. Stovky lidí se v následujících dnech přicházely na místo této události podívat.

Z popudu jabloneckého faráře Josefa Ressela zde byl později postaven kříž. Náklady byly uhrazené z dobrovolných darů. Střed kamene s křížem krášlil obrázek připomínající tuto podivuhodnou událost. Dnes je kříž ohrazen i malou ohrádkou. Snad i v budoucnosti bude o toto místo pečováno.“

Ani tato drobná památka nezůstala v poválečné době zachována. Kříž kdosi urazil, obrázek zmizel, zahrádka byla rozvrácena. Až při budování zmíněného turistického okruhu nechalo město pomníček opravit a k pivovarským rybníkům bylo umístěno jedno ze třinácti zastavení. Text na desce z leštěné žuly osazené do původního otvoru nás informuje o události. Snad se jednou někdo ujme i obnovení kříže, který stával na pomníčku, třeba se tu objeví i nový plůtek mezi čtyřmi žulovými sloupky. Dříve se místu říkalo „U Křížku“.

Krátce se ještě zmíníme o třech pivovarských rybnících. Jako první vznikl v roce 1882 prostřední rybník o rozloze 8 100 m2. Po čtyřech letech byl založen nejmenší dolní rybník (2 552 m2) a nakonec v roce 1899 horní. Ten byl největší a měl rozlohu 10 203 m2. Na horním rybníku bylo zásluhou místního Tělocvičného spolku otevřeno v roce 1922 koupaliště. Hugo Simm psal o tom, že rybníky jsou ozdobou obce.

(os)

Vytvořeno 4.3.2009 9:23:07 | přečteno 2321x | Petr Vitvar
load