V březnu do knihovny!

Nenašli jste zatím cestu do knihovny? Nemáte kdy číst knížky? Zkuste to v březnu, v Měsíci knihy a internetu! Městská knihovna vám nabízí své služby: prezenční i absenční půjčování knih a časopisů, denní tisk, poslech i půjčování CD, internet zdarma, zákony v elektronické i papírové podobě, usnesení z rady i zastupitelstva města.

Navštívit nás můžete i vir­tuálně. Stačí zadat adresu www.knihovna.mestojablonec.cz a prohlédnout si elektronickou prezentaci našich služeb: on‑line katalog včetně rezer­vace, čtenářské konto, tipy na nové knihy, aktuality, diskusní témata i ankety, přehled akcí, internetovou čítárnu a odkazy na další knihovny, katalogy a jiné zají­mavé webové stránky.

Za minulý rok využilo našich služeb na 62 tisíc návštěvníků, internetové stránky zazname­naly na 30 tisíc přístupů. Realizovali jsme na 250 tisíc výpůjček a zpracovali přes 5 tisíc nových knihovních jednotek. K tomu jsme z finančních pro­středků jednotlivých obcí regionu nakoupili a zpracovali další 2682 knih. Z našeho knihov­ního fondu jsme v rámci mezikni­hovní výpůjční služby půjčili 614 knih a sami žádali 112 svazků. Z výměn­ného souboru jsme do oběhu po knihovnách někdejšího okresu pustili na 4720 knih.

Výhod registrace využívá jen 4 tisíce čtenářů. Přitom je více jak jasné, že se registrace vy­platí! Za 240/140 Kč na rok je vám k dispozici přes 100 tisíc knih, 100 titulů novin a časo­pisů a tisíc CD. Na pobočkách jsou poplatky podstatně nižší, a to 50/25 Kč. Internet zdarma je pro nás samozřejmostí!

Pro slabozraké čtenáře jsme vybaveni digitální lupou i programem na zvětšování obrazu a odečítání textu. Díky sponzorům jsme zakoupili čističku vzduchu, abychom eliminovali možnost přenosu virových onemocnění. Stále nás však trápí bariérový přístup do knihovny.

Od letošního roku městská knihovna poskytuje přístup k základním službám (jako je přístup do studovny, k zákonům, k tisku a internetu) 10 hodin denně, 50 hodin týdně. Stu­dovna navázala i dobrou spolu­práci s Bankovním institutem a na­bízí k prezenčnímu půjčování studijní materiály. Kromě databází ASPI, Solón a LexisNexis (elektronický archiv právnické periodické literatury) usilu­jeme vstoupit do konsorcia pro využívání databází společností Anopress a ČTK.

Školám nabízíme exkurze, knihovnické lekce a promí­tání filmů z různých oblastí vědy zdarma. Nabídku kulturních i vzdělávacích aktivit, věnovaných historii města, dějinám hudby, autorským čtením apod., zveřejňujeme na elektronickém portálu města i knihovny a v kulturním přehledu jabloneckého měsíčníku. Věříme, že i vy se brzy připojíte k našim stálým uživatelům, popř. i registrovaným čtenářům!

Na shledanou v březnu v jablonecké knihovně!

Mgr. Zbyněk Duda
ředitel městské knihovny

Vytvořeno 5.3.2007 10:45:48 | přečteno 2399x | Petr Vitvar
load