Úvodník starosty

Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako nikdo jiný.

Vážení spoluobčané,

tak jsme vám i sami sobě schválili rozpočet na rok 2007. Ihned z toho byla polemika o tom, jaký je, zda vyrovnaný a nebo schodkový. Ano, výdaje i příjmy jsou v rovnováze a k dorovnání příjmů jsme si nemuseli půjčovat. Na první pohled jde o rozpočet vyrovnaný. Avšak zkuste si představit, že závazné pohle­dávky z let minulých, jde například o splátky úvěrů, je nutné okamžitě zaplatit z příjmů tohoto roku. Z toho jasně vyplývá, že skutečné výdaje a příjmy v rovnováze nejsou. Jaký je potom charakter rozpočtu?

Osobně se domnívám, že tento rozpočet je stabilizační. Nezadlužuje město, ale zároveň neposkytuje větší možnosti jeho rozvoje, protože částečně kryje ztrátu předcházejících období. Nabízí se otázka, zda nebylo lepší si přece jenom půjčit a tím zajistit rozvoj města i v tomto roce. Anebo se přičinit o získání dalších financí z jiných než státních zdrojů.

Na první otázku lze odpovědět tím, že půjčka by způsobila další zadlužování, a na druhý otazník existuje rovněž jasná odpověď. O státní grantovou a projektovou finanční podporu se budeme pokoušet v průběhu tohoto roku a zdroje Evropské unie pro období 2007 - 2013 se teprve připravují.

Jedno je však jisté. Rozpočet roku 2007 plně pokrývá základní potřeby města, nijak jeho chod neohrožuje ani nezastavuje. Zkrátka a dobře - zvolili jsme výše popsaný směr rozpočtu a teprve praxe ukáže, zda to byl krok správný.

Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Vytvořeno 5.3.2007 10:45:31 | přečteno 2260x | Petr Vitvar
load