Přeshraniční spolupráce

Česká republika - Polsko

V Centru obchodní spolupráce Euroregionu Nisa v Jablonci nad Nisou se od 20. 3. do 6. 4. bude konat výstava Programu Interreg III A Česká republika - Polsko. Pořadatelem výstavy je Společný technický sekretariát Centra pro regionální rozvoj ČR v Olomouci.

Zmíněný program byl zahájen v roce 2004 po vstupu ČR do EU a jeho předchůdcem byla předvstupní pomoc EU prostřednictvím programu Phare CBC. Program Interreg III A je realizován v pěti krajích a části tří vojvodství přiléhajících k česko-polské hranici. V ob­dobí 2004 - 2006 bylo na tento program vyčle­něno pro danou oblast 46 003 932 EUR.

Putovní česko-polská výstava představuje některé z realizovaných projektů, přičemž jedním z nich je projekt „Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou“, který realizovalo město Jablonec nad Nisou v roce 2005 ve spolupráci s okresem Jelení Hora.
Na Iniciativu Společenství EU Interreg bude v dalším programovém období 2007 - 2013 navazovat samostatný Cíl 3 „Evropská územní spolupráce“. Také jeho prostřednictvím bude možné rozvíjet přeshraniční infrastrukturu a vztahy. V pří­padě česko-polské spolupráce se bude jednat o Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika. Významnou změnou bude podpora společných projektů založených na principu vedoucího partnera.

Výstava bude přístupná od pondělí do pátku mezi 8 a 18 hodinou.

- ih -

Vlajka EUCRR ČRInterreg IIIa

Vytvořeno 5.3.2007 10:45:42 | přečteno 3068x | Petr Vitvar
load