O projektu zvaném Mosty

Projekt „Mosty“ je jedním z několika desítek projektů pre­vence kriminality. Jedná se o týdenní táborové pobyty žáků Základní (dříve Speciální) školy v Liberecké ulici, která je patronátní školou Městské policie v Jablonci nad Nisou, a též dětí z pražských „Klokánků“ (náhradní rodinná péče). Pro dva­cítku dětí je připravován bohatý program jak pro letní, tak i pro zimní turnus.

Přestože letošní leden nebyl příliš štědrý na sněhovou nadílku, od poloviny táborového pobytu mohly děti lyžovat ale­spoň na běžkách. Majitel bo­bové dráhy v Janově nad Nisou po­skytl v rámci projektu výraznou slevu a zpestřil dětem jedno odpoledne. To se podařilo i Pavlu Köllerovi, když nad jeho kouzelnickým uměním děti doslova žasly. Pod vedením výtvar­nice Ivy Winterové si každé dítě vlastnoručně vyzdobilo tričko.

Majitel jindřichovské chaty Javor, která vytvořila pro projekt Mosty od 22. do 28. ledna zázemí, uspořádal pro děti diskotéku a mladým lyžníkům nabídl roztopenou saunu. Stejně tak si děti užily jabloneckého bazénu. Velkým zážitkem pro teenagery ve věku od 13 do 17 let byla exkurze s odbornou přednáškou ve Věz­nici Rýno­vice nebo ná­vštěva technika Policie ČR.

Na projekt v minu­losti přispívalo ze svého dotačního programu Ministerstvo vnitra, od loňského roku je ale hrazen z rozpočtu města. Táboro­vými vedoucími jsou zaměstnanci Městské policie v Jablonci nad Nisou a Praze a také dva kolegové z Policie ČR, kteří nám pomáhají v rámci svého volna či dovolené a bez nároku na mzdu. Všem proto patří zasloužený dík.

Dana Hulíková
tisková mluvčí městské policie

Vytvořeno 5.3.2007 10:45:37 | přečteno 2537x | Petr Vitvar
load