Královna Konstituce

Seriál na téma „Muži, kteří měnili město“, který jsme zahájili v lednovém čísle, bude střídavě prokládán neméně zajímavými články o střeleckých štítech. Unikátní soubor těchto štítů a pamětních střeleckých terčů uchovává jablonecké Muzeum skla a bižuterie. Jsou o to zajímavější, že mnohé z nich upomínají na významné historické i regionální události.

Konstituce neboli ústava, která je závazná pro všechny obyvatele státu bez ohledu na rod a majetek, je jednou z nejvýznamnějších vymožeností, které přineslo 19. století. Taková společenská změna ovšem neproběhla hladce. Byla spojena s revolučními událostmi. V tzv. slavných březnových dnech (13., 14. a 15. března) vypukly ve Vídni nepokoje, pod jejichž tlakem přislíbil císař Ferdinand ústavu. S tou však liberální měšťanstvo nebylo spokojeno a nepokoje se v květnu opakovaly.

Obyvatelé Jablonce uvítali zprávy o těchto událostech s nadšením. Znamením svobodomyslnosti se staly bíle stužky, které nosili členové měšťanské společnosti scházející se v hostinci U Zlatého lva v knoflíkové dírce kabátu. Na jaře roku 1848 znělo slovo „konstituce“ celým Jabloncem. Ne všichni obyvatelé však znali jeho skutečný význam a důsledky, které přinášelo. Zvláště chudé obyvatelstvo očekávalo, že je nové poměry zbaví bídy. Chudí však zůstali chudými a bohatí bohatými. Očekávání byla zklamána a to vyvolávalo nepokoje, které měla zvládnout měšťany zřízená národní garda. V jejím čele stál pozdější starosta Josef Pfeiffer.

Bratr Josefa Pfeiffera Adolf, nadporučík národní gardy, nechal na památku revolučních událostí zhotovit štít. Je na něm zobrazena panující Konstituce, která sedí pod zástavami zemí, z nichž se skládala rakouská monarchie. Andělé, kteří drží závěs, mají na šerpách habsburské heslo Viribus Unitis - spojenými silami. Odznaky panovnice jsou váhy - symbol spravedlnosti a fasci - svazek jilmových prutů se sekyrkou ovázaných stužkou, který býval odznakem úředníků římského impéria a zde symbolizuje povinnost a loajalitu ke státu. U nohou Konstituce leží heraldická zvířata, lev představující české a orel rakouské země. Poklonit se nové panovnici vděčně přicházejí národy monarchie, každý zastoupen postavou v typickém kroji. Povalený trůn s iniciálou M připomíná zřejmě kancléře Metternicha, který byl zosobněním absolutismu. Rozbité okovy symbolizují svobodu. V oknech v pozadí je vlevo jablonecký kostel sv. Anny v jarním slunci, na němž vlaje bílá vlajka odkazující k bílým stužkám na kabátech štamgastů od Zlatého lva. Vpravo stíhán blesky z bouřkových mračen prchá démon absolutismu. Takto byl v jedné alegorické scéně shrnut pohled jabloneckých měšťanů na události roku 1848.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

Vytvořeno 28.1.2010 14:33:17 | přečteno 2054x | Petr Vitvar
load