František Pešek

Představujeme zastupitele města

Nevím, proč jsem vás vždy považovala za člověka pracujícího v ryze technické, strojařské oblasti nebo za finančníka. Překvapilo mě proto, když jsem zjistila, že váš obor je sklářství.

Sklářství je opravdu můj celoživotní úděl, ale v mnoha formách. Jsem absolventem sklářské katedry dnešní Technické univerzity v Liberci. Ihned po škole jsem nastoupil do oddělení technického rozvoje v Preciose. V tomto podniku jsem zůstal celých patnáct let, poté jsem působil dalších pět let v Jabloneckých sklárnách v Desné v Jizerských horách.

Jako skutečný sklář jsem pracoval necelý rok v Alžírsku a po návratu z Afriky jsem začal podnikat. Nejprve ve dvou společnostech zabývajících se broušením šatonů, potom jsem se osamostatnil a pracuji jako konstruktér a konzultant.

Několik let jsem spolupracoval při spouštění nových strojů v zahraničí, zejména na Dálném východě.

Jste velmi vitální a činorodý člověk. Odkud berete tu energii?

Činorodost je opravdu mé životní krédo. Vždy mě lákaly nové výzvy, vždy jsem se snažil všechno řešit komplexně a v souvislostech. Tyto vlastnosti mám po svých rodičích. Oba zemřeli ve věku 84 let a zejména otec byl učiněný nezmar. On byl také tím, kdo formoval můj politický názor a kdo mě přivedl k práci pro ostatní spoluobčany. Velmi dlouho působil ve funkci předsedy občanského výboru, a tak pro mě bylo samozřejmé podílet se na založení stejného orgánu ve Mšeně. Odtud byl už jen krůček ke kandidování do zastupitelstva. A stejně jako on se snažím dělat každou svoji práci důkladně a s plným nasazením.

Jste předsedou finančního výboru, členem výboru pro energetiku - kde berete čas a chuť se tak veřejně angažovat? Co říká rodina faktu, že věnujete tolik svého času veřejnému životu?

Vypočítáváte pouze funkce související se zastupitelstvem. V paneláku jsem předseda společenství vlastníků, což je další velmi užitečné propojení s komunální problematikou a náš dům je dlouhodobě vzorem toho, jak může panelák vypadat. Podpora rodiny je pro takovéto zapojení nezbytná a já ji mám. Stejně tak je dobré si vyslechnout názor manželky, aby některá má stanoviska nebyla příliš radikální, nebo naopak, abychom skutečně přijímali rozhodnutí ve prospěch občanů.

Máte možnost srovnávat vývoj komunální politiky po několik období jako přímý aktér. Řekněte nám, jaká byla a jaká je? Lze ji nějak srovnávat s tou „velkou“?

Komunální problematika se opravdu vyvíjí. Vzpomínám, jak jsme se za pochodu učili „vládnout“ městu a chodili jsme z radnice ve dvě hodiny v noci. A mohu s klidným svědomím říci, že Jablonec určitě patří mezi města s dobře vedenou radnicí.

Vzhledem k příslušnosti ke KSČM prakticky trvale vystupuje náš klub jako opoziční, ale i tady jsem se naučil prosazovat své názory menšinovým způsobem. Je k tomu ovšem třeba určité „zabejčilosti“. O to výrazněji vystupují rozdíly mezi politikou na úrovni města a tou, jak vy nazýváte, velkou. Vždy jsem byl pyšný na to, že do svého rozhodování netaháme politickou příslušnost, ale rozhodují potřeby obyvatel. Trochu je mi líto, že zejména v posledním období se i na naší úrovni začíná mluvit z pozice „my a vy“ a celková politická kultura upadá. Již mnohokrát jsem svým kolegům připomněl, že čas stírá postoje k jednotlivým rozhodnutím. Projde-li jakýkoliv návrh, tak jej odsouhlasila většina právě z tohoto zastupitelstva a málokdo se zajímá, jak kdo hlasoval, pokud se toho ovšem nechopí tisk anebo mu to není podsunuto. Sám jsem již několikrát navrhoval, aby do zasedací síně byla umístěna kamera a celý průběh zastupitelstva se vysílal na webových stránkách města. Myslím, že by to trochu omezilo efekt „ztráty paměti“ v některých situacích.

Ještě jste po těch letech neztratil chuť zastupovat lidi?

Za dobu působení v zastupitelstvu jsem si jen potvrdil, že jeden se nezavděčí lidem všem a že nic není černobílé. A tak, když je některý z našich kroků kritizován a člověk by měl důvod s tím praštit, uvědomím si, že nás čeká ještě mnoho dalšího k řešení. V té chvíli už zase přemýšlím o budoucnosti, a to i přesto, že mi na lidech vadí čím dál větší lhostejnost, nevšímavost a nepořádnost.

Kam chcete jako politik dorazit?

Ptáte-li se na osobní i politický cíl, tak snad stačí, když řeknu, že jsem se aktivně zúčastnil podzimní části předvolební kampaně před volbami do poslanecké sněmovny, kam kandiduji na 2. místě krajské kandidátky za KSČM, a budu v ní pokračovat i na jaře letošního roku.

(fr)

Vytvořeno 28.1.2010 14:32:53 | přečteno 2368x | Petr Vitvar
load