Pocta obětem 1. světové války

Obnovené památky regionu

První světová válka se rozrostla v krvavý konflikt, jehož následky pocítili obyvatelé v celé monarchii. Ohromný počet mužů v aktivním věku se nevrátil z bojišť domů. Rozvráceny byly celé rodiny, a to jak sociálně, tak ekonomicky.

Jakmile se lidé po skončení nesmyslné války začali vzpamatovávat z útrap, pomýšleli na to, jak uctít památku svých blízkých. Jedním ze způsobů bylo budování kamenných pomníků. Desítky i stovky jmen - dle velikosti obcí - byly vytesány na pamětních deskách. Také Jablonec a k němu připojené obce měly své pomníky, které připomínaly památku těch, jež se nevrátili. Na památníku v městském parku bylo uvedeno 873 jmen padlých a pohřešovaných Jablonečanů. Některé památky byly po roce 1945 trvale zničeny (Mšeno, Lukášov, Proseč), další zůstávají dosud poškozené (Kokonín, Jablonecké Paseky…).

Také Nová Ves s osadou Horní Černá Studnice měla 85 padlých, 10 pohřešovaných a 34 válečných invalidů. V různých částech obce byly na jejich památku postupně postaveny tři pomníky. Z nich se dnešních dnů dočkal v obnovitelném stavu pouze jediný - v Horní Černé Studnici. Tato horská osada přišla ve válce o osm spoluobčanů, další tři byli doživotně poznamenáni. V roce 1923 postavili obyvatelé této vsi naproti tehdejšímu hostinci Heidehof na jejich počest žulový pomníček. Zasloužili se o to zejména místní hasiči, členové okrašlovacího spolku a pěveckého kroužku Liederkranz a místní kameník Josef Hrdlička st. U odhalovaného pomníku se tenkrát sešli pozůstalí, váleční invalidé i všichni ti, kteří měli to štěstí, že se vrátili z bojišť domů. Všichni si jistě říkali, že něco podobného se již nikdy nesmí opakovat.
Patnáct let poté ale začala další světová válka, na jejímž konci byl seznam místních obětí ještě delší. A co víc - většina obyvatel musela opustit natrvalo své domovy. Po příchodu nových obyvatel byla původní deska s německým textem a jmény padlých z pomníku odstraněna. Až v červnu 1986 byla z iniciativy Rudolfa Haupta z H. Černé Studnice osazena na místo původní desky menší mramorová s křížkem a letopočtem 1914 - 1918. Byla dílem novoveského kameníka Rostislava Dvořáka.

Obnovený památník v Horní Černé Studnici, obrázek se otevře v novém okněV roce 2008 novoveští přistoupili k celkové rekonstrukci pomníku, která by odpovídala dnešním možnostem i náhledu na věc. Obnovy se ujal Novoveský okrašlovací spolek a obec Nová Ves nad Nisou. Projekt byl významnou měrou podpořen Libereckým krajem a sponzory. V červenci 2008 bylo započato s prořezem dřevin a úpravou okolí. Místní i jiné firmy se zasloužily například o kamenické práce či renovaci řetězů. Dne 1. listopadu upevnil Rostislav Dvořák ml. na pomník novou desku, když před tím za ní byl vložen pamětní list. Nový nápis se od původního liší dvojjazyčným provedením.

V sobotu 15. listopadu byl pomník na Horní Černé Studnici slavnostně odhalen. Za přítomnosti mnoha místních i příchozích lidí pronesl - kromě jiných - řeč starosta Milan Fiala a pomník požehnal římskokatolický farář Michal Podzimek. Čestnou stráž stáli členové Klubu vojenské historie z České Lípy.

Obnovený pomník na Horní Černé Studnici není jen pietní vzpomínkou na padlé občany. Je též svědectvím, že úctu k předkům či předchůdcům mají i dnešní obyvatelé Nové Vsi.

Jaroslav Lubas, Otokar Simm

Vytvořeno 2.2.2009 15:58:23 | přečteno 3174x | Petr Vitvar
load