Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví

Je jedním z úseků městského úřadu, kterého se asi nejvíce dotýkají záležitosti běžného života Jablonečanů. Devět pracovníků zde musí zvládat široký záběr činností ze sociální oblasti. Práci tohoto oddělení nám přiblížil jeho vedoucí Jaroslav Cvrček.

Co konkrétně spadá do náplně práce vašeho oddělení?

Rozsah je opravdu široký. Spadá sem koncepční plánování sociálních služeb v rámci komunitního plánování, pravidelná spolupráce s neziskovými subjekty či poskytovateli z oblasti sociální a zdravotní, otázky menšin, služby pro seniory, veřejné opatrovnictví, sociální kurátorství, terénní sociální práce či protidrogová problematika.

Pracovníci oddělení jsou mimoto i členy poradních orgánů rady města (např. komise humanitní péče či prevence kriminality) a odborných pracovních skupin, které se podílejí na koncepční činnosti při tvorbě strategických dokumentů města.

Jaké úkoly vás čekají v roce 2009?

Kromě běžných agend se zaměříme na realizaci prvního roku „Komunitního plánu sociálních služeb“ dle stanovených priorit, například na rozvoj pečovatelské služby, asistenčních služeb pro všechny skupiny obyvatel atd.

Značný kus práce si vyžádají činnosti spojené s provozem nově sloučené příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, v rámci které jsou občanům zajišťovány sociální služby, aktivity Spolkového domu a další.

Pokračovat bude i nadále spolupráce s neziskovými a dalšími subjekty během pravidelných pracovních schůzek, na kterých je možné vznášet i podněty městu na řešení konkrétních případů, například architektonických či jiných bariér.

S jakými problémy se nejčastěji potýkáte?

V oblasti péče o seniory a zdravotně postižené nám chybí na sebe dostatečně navazující druhy sociálních služeb. Jednou z priorit je tedy rozšíření terénní pečovatelské služby a osobní asistence. Další náročné činnosti se týkají veřejného opatrovnictví či terénních prací v případech hrozícího sociálního vyloučení u sociálně slabých spoluobčanů. Máme k dispozici jen tři terénní pracovníky, kteří řeší akutní problémy přímo v rodinách. Velké úsilí vyžaduje i role sociálního kurátora a romského poradce při pomoci občanům, kteří se z různých důvodů ocitli ve složité sociální situaci.

(kh)

Vytvořeno 2.2.2009 16:00:42 | přečteno 2045x | Petr Vitvar
load