Nová obchodní společnost

Od 1. ledna 2009 začala pracovat jedna ze dvou nových obchodních společností založených městem. Tou první je Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o. Co se s jejím vznikem pro občany bydlící v městských bytech změní, na to jsme se zeptali ředitele společnosti Jana Černého.

Změny jsou zatím spíše formálního rázu. Klienti dostali v posledních prosincových dnech domů oznámení o tom, že se mění správce bytových domů. Z toho vyplývá nové kontaktní místo - sídlíme v budově radnice, vchod máme naproti České pojišťovně. Mnozí si jistě vzpomenou, že v těchto prostorech byla donedávna internetová kavárna. Další změna spočívá v úředních hodinách - v pondělí jsou posunuty do půl šesté odpoledne, každý den máme polední pauzu od 12 do 12.30 hodin. Naší ambicí je poskytovat služby ve stejném rozsahu a kvalitě, jaký poskytovali předchozí správci. Ostatně naše povinnosti při správě bytových domů vyplývají z uzavřené smlouvy s městem Jablonec nad Nisou a ta se od smlouvy s předchozím správcem téměř neliší.

Říkáte, že se téměř neliší. Takže v čem je hlavní rozdíl?

Do budoucna má být správa městských bytových domů pouze jedním z několika předmětů naší činnosti. Naše společnost by se měla zabývat správou většiny městských nemovitostí s výjimkou těch specifických, jako je bazén či stadion, to znamená jak budov, tak i pozemků. S tím ostatně souvisí i náš název - Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o. a nikoli „městská správa bytů“. Při klesajícím počtu městských bytů by ostatně existence městské společnosti věnující se výhradně jejich správě ztrácela smysl. V této souvislosti je naším záměrem provést tzv. pasportizaci městských nemovitostí, což je v podstatě zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním všech zjištěných poruch. Jejím výsledkem je nástroj, pomocí kterého může majitel - tedy město Jablonec nad Nisou - účelně směrovat do svých nemovitostí peněžní prostředky, a to nejen z vlastních zdrojů, ale i z nejrůznějších dotačních programů. To by se nakonec mělo odrazit i v kvalitě bydlení v městských bytech.

S jakými problémy za vámi nájemci obecních domů mohou přijít? S čím jim můžete pomoci?

Nájemci za námi mohou přijít kdykoli, pokud mají pocit, že kvalita bydlení v obecním domě neodpovídá uzavřené nájemní smlouvě. V praxi se jedná o hlášení nejrůznějších závad, stížností na nepořádek v domě, neodvezené popelnice. Jinak pro město plníme servisní úlohu - u nás se uzavírá nájemní nebo ubytovací smlouva, my připravíme pro nájemce evidenční list, naši zaměstnanci kontrolují uvolněné byty, případně zajistí jejich uvedení do uživatelného stavu, předají byty novým nájemcům atd.

Jaké máte pracovní plány? Jaké jsou vaše zkušenosti v tomto resortu?

Naším plánem pro začátek je dobře se zhostit úlohy nového správce tak, aby naši klienti kromě formálních změn nepocítili žádné jiné. A když ano, pak jen ty kladné. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se správou bytových domů nebo se stavebnictvím obecně, jedna ze zaměstnankyň např. v předchozím pracovním poměru pracovala u obdobného správce bytových domů v Liberci. Já jsem vzděláním právník a nemovitostem se věnuji, ať z právního či později i z technického hlediska, po celou svou profesní kariéru. Doufám, že využiji své zkušenosti získané například při pasportizaci majetku Libereckého kraje.

Kolik bytových jednotek v tomto okamžiku společnost spravuje?

Od 1. 1. 2009 máme ve správě necelých 1500 jednotek, a to nejen bytů, ale i nebytových prostor.

Už k vám přišli první klienti? S čím se na vás obrátili?

Samozřejmě. Od prvního ledna fungujeme v plném rozsahu a vyřizujeme všechny potřeby našich nájemců. Jedná se zejména právě o problematiku nejrůznějších technických závad v bytových domech. Nad rámec běžných povinností musíme v tuto chvíli řešit zejména problémy vyplývající z mrazivého počasí, jako například zamrzlé rozvody vody nebo shoz sněhu a rampouchů ze střech.

(fr)

Další informace

Vytvořeno 2.2.2009 16:00:36 | přečteno 1995x | Petr Vitvar
load