Petr Tulpa

Představujeme zastupitele města

Kdy se z vás stal politik?

Ani nevím, kdy se stává z člověka politik. Zkušenosti v politice jsem získával od zvolení do městského zastupitelstva v roce 2002. Zabýval jsem se zejména školstvím, kulturou a sportem. Pracoval jsem ve školské a kontrolní komisi a vykonával čestnou funkci obřadníka.

Kdo jste krom toho, že jste starostou města?

Já myslím, že jsem normální občan tohoto města, kterého občas něco štve a taky někdy potěší. Jsem ženatý, manželka je učitelkou. Máme dvě dcery, starší již zakončila vysokoškolské studium a začíná získávat praxi v oboru marketing a management. Mladší bude letos maturovat na gymnáziu. Volný čas jsem věnoval práci s mládeží. Byl jsem více než patnáct let dobrovolným trenérem volejbalu v TJ Bižuterii a naučil jsem tři generace děvčat - starších žákyň - pravidlům hry tohoto krásného sportu. Zorganizoval jsem a podílel se na několika vrcholných celostátních turnajích mládeže i dospělých.

Baví mě ale jakýkoliv sport, rád jezdím na kole i na lyžích, občas si zahraji tenis. Rád si pro vlastní potěšení zabrnkám na kytaru a pokud je čas, čtu detektivky a poslouchám folk i rock. Jsem trochu moravský patriot, mluvím podle vzniklé situace valašským dialektem, miluji atmosféru vinných sklepů včetně ochutnávky i příležitostného zpěvu. S tím svým moravským nadhledem to však nepřeháním, protože Jablonecko mi přirostlo k srdci stejným způsobem jako rodné Valašsko.

Jste spokojen ve funkci starosty města?

Na to není jednoduchá odpověď. Je hezké vidět, jak se dá ovlivňovat rozvoj města a tím i spokojený život jeho obyvatel. Problémových oblastí je však tolik, až se mi někdy zdá, že jejich počet převažuje nad optimismem dobrého správce města.

Co například?

Čistota, bezpečnost a dopravní průjezdnost města, sociální a zdravotní zabezpečení obyvatel, stav chodníků a vozovek, několik nevyjasněných problémů se starými stavbami, bytová otázka, centrální zásobování teplem, využití přehrady, volnočasové aktivity mládeže atd., atd. Podrobnější komentář a vysvětlování by vydalo na mnoho stránek.

Co s tím chcete dělat?

Není jiné řešení než problémy odkrývat a s využitím finanční podpory Evropské unie i státu je postupně odstraňovat. Je to běh na dlouhou trať a může se stát, že běžec buď doběhne do cíle, anebo se unaví a zchvátí!

Kdo to je vlastně politik? Je jeho úloha ve společnosti nezbytná, anebo je to jen figurka zmítaná dějinami?

Politik je člověk, který dostal prostřednictvím voleb mandát spravovat věci veřejné. Myslím, že jeho úloha je opodstatněná. Je to jakýsi koordinátor vývoje ve společnosti. Měl by spojovat mnoho věcí najednou, zejména zájmy různých sociálních skupin tak, aby došlo k souladu společenského vývoje. Vím, že je to idealismus, ale čím lépe toto politik umí, tím je ten vývoj pro lidi přijatelnější. A aby nebyl politik figurkou, měl by ctít určité morální zásady, což je někdy složitá věc.

Jak to myslíte?

No, na jedné straně je tady dobrá víra něco hezkého a velkého vykonat, na druhé straně musíme mít na paměti, že to nejde vždy a za každou cenu. Pošlapat zásady slušného chování, slíbit něco, co nelze splnit či požadovat nepožadovatelné.

Co vás na práci politika překvapilo obecně?

Obrovský rozsah problémů, které musí řešit. Od nepokosené louky přes havarijní stav objektů až k dopravní průjezdnosti města včetně strategie jeho rozvoje.

Co bylo nemilého?

Vztahy mezi lidmi, a to nejen na politické scéně, ale i mimo ni.

A nějaké příjemné překvapení?

Setkal jsem se s mnoha pracovitými a odpovědnými lidmi, kteří jsou na vysoké odborné i morální úrovni a přitom se o jejich práci příliš neví. Jde především o pracovníky v neziskové sféře, kteří pracují s různě postiženými občany.

Kdybyste se měl na závěr charakterizovat - jste člověk s humorným nadhledem, filozof, patetik, politik - nebo se na svět díváte černými brýlemi?

Před třiceti lety bych se asi pokusil o humornou tečku. V době přerodu našeho státu na demokratický státní útvar by má slova byla patetická. Na konci minulého století jsem všechno viděl černě, během působení v zastupitelstvu jsem na dění ve městě nahlížel politicky a nyní bych ze sebe dostal něco filozofického. Co to znamená? Že podle mého názoru není důležité kdo, ale co je předmětem vývoje a rozvoje města. Myslím, že cílem onoho rozvoje nemusí být vždy nové a nové betonové stavby, ale často je lepší dokončit a obnovit již postavené a čekající na laskavou i lidskou rekonstrukci.

(fr)

Petr Tulpa
Pochází ze Vsetína, dětství prožil v Brumově-Bylnici, léta středoškolská na gymnáziu ve Valašských Kloboukách a vysokoškolská studia patřila Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je středoškolským učitelem se specializací matematika a zeměpis. První pedagogické krůčky prožil v Jablonci na Gymnáziu U Balvanu, kde byl později i zástupcem ředitele. V devadesátých letech zakládal střední soukromou školu obchodního typu v Liberci a poté pracoval jako obchodní zástupce nadnárodní společnosti. Do školství se vrátil v roce 1996 a jako zástupce ředitele školy a následně ředitel zakotvil na deset let na Gymnáziu v ulici Dr. Randy. Z tohoto postu odešel, aby se stal starostou města. Asi je jasné, o kom mluvím, o Petru Tulpovi (Domov nad Nisou).
Vytvořeno 29.1.2008 9:28:34 | přečteno 4333x | Petr Vitvar
load