Oddělení investiční výstavby

Za řadou velkých stavebních akcí, které město realizovalo v posledních letech, stojí vysoce odborná práce různých útvarů městského úřadu. Patří k nim i oddělení investiční výstavby, jehož vedoucímu, Davidu Pokornému, jsme položili pár otázek.

Čím se oddělení investiční výstavby zabývá?

Zabýváme se realizací investičních zakázek, jejichž objednatelem je město Jablonec nad Nisou. Obvykle se jedná o stavební akce - výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících objektů (budovy, komunikace, vodovodní a kanalizační síť atp.).

Mezi největší stavby, na jejichž realizaci se naše oddělení v posledních pěti letech podílelo, patří výstavba obytného souboru Proseč, Centra obchodní spolupráce, regenerace středu města (kostel sv. Anny, Dolní náměstí, ulice Soukenná, Dvorská, U Muzea, Jiráskova), dále rekonstrukce pavilonu A v areálu Eurocentra, fotbalové tribuny východ či lehkoatletické haly na Střelnici.

Co je nejobvyklejší prací oddělení?

Nejčastější činností oddělení investiční výstavby je samozřejmě kontrola provádění prací. Dohlížíme na dodržování kvality, termínů a finančních nákladů realizace zakázky. U stavebních zakázek to znamená předat stavební firmě staveniště, kontrolovat postup výstavby, řešit případné problémy. Dokončenou stavbu musíme převzít, zajistit příslušné povolení pro její řádné užívání a následně předat jejímu správci nebo uživateli.

U staveb realizovaných za pomoci dotací, musíme navíc ještě zajistit dodržení podmínek poskytnutí dotačních prostředků.

Co chystáte v současné době?

Naše oddělení se zabývá pouze realizací zakázek. Jejich příprava, výběr dodavatelů či zajišťování dotačních prostředků je náplní práce jiných útvarů městského úřadu. My přebíráme zakázku ve chvíli, kdy už je připravená k realizaci po administrativní a finanční stránce. Navazujeme tak na práci našich kolegů, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za výbornou spolupráci.

Dá se říci, že vaše oddělení má nějakou vysněnou práci jako herec svou roli?

Každá zakázka je svým způsobem jedinečná. Jsou stavby, které jsou více na očích - buď se odehrávají v centru města, nebo je jejich realizace více medializována. Nelze však říci, že některé akce mají pro nás větší či menší význam. Naším cílem je profesionální zvládnutí všech zakázek bez ohledu na jejich význam či publicitu.

(fr)

Vytvořeno 29.1.2008 9:28:07 | přečteno 2648x | Petr Vitvar
load