Kam se už nepodíváme...

O starých jabloneckých hospodách

Od pověsti k hospodě

Známá pověst o jabloni vypráví, že v dávné minulosti stávala u brodu přes Nisu, v dnešní ulici u Zeleného stromu, jabloň. Pod ní měli odpočívat vozkové, kteří přijížděli od Železného Brodu, Turnova a Malé Skály nebo tam právě směřovali. Cesta do Jablonce vedla z jihu přes příkrý Bártlův vrch a přes podobný kopec ve Vrkoslavicích. Po namáhavé cestě bylo nutné si v údolí odpočinout. Na tomto místě byl později postaven i hostinec, jehož název přímo s pověstí souvisel. Jako základ městského znaku přešel tento strom i do jablonecké heraldiky. Tolik A. H. Posselt, v pořadí čtvrtý jablonecký starosta.

Dům číslo popisné 194, zvaný U Zeleného stromu, zde skutečně stál, a to již před rokem 1800. Hostinec silně zasahoval do ulice a v roce 1947 narazilo do obvodové zdi nákladní auto. Tato poslední událost nakonec vedla ke zbourání starobylého roubeného stavení. Poslední majitelkou hostince, jehož součástí bylo i sedlářství J. Neumanna, byla paní Karoline Neumann.

Centrum s Korunou

Přirozeným středem „Dolního“ Jablonce byl prostor kolem dnešního Komenského náměstí a kostela svaté Anny. Roh dnešních ulic Komenského a Jugoslávské a prostor parčíku tvořil zájezdní hostinec zvaný Dorfschenke, později přejmenovaný na Hotel Krone. Roubený dům číslo popisné 560 zde nechal postavit sedlák Christ Elger již v polovině 17. století. O nový vzhled tentokrát již zděného objektu se postaral v roce 1840 G. Esselbach. Hotel Koruna s vinárnou zvanou Rheingold měly vyhlášenou úroveň a přečkaly i 2. světovou válku. Po roce 1949 byla Koruna přeměněna na ubytovnu zaměstnanců bižuterie a o čtyři roky později byla zbourána.

Stará střelnice

Zajímavý byl i třetí hostinec, zvaný Stieblerův (č. p. 75), který koupil „C. k. privilegovaný střelecký sbor“ již roku 1816. Na přilehlé louce dali ostrostřelci vystavět dřevěný pavilon se střelnicí. Původní hospoda se však nezachovala. V roce 1825 objekt koupil nový majitel, pekař Josef Schmidt, a ten nechal zbourat pavilon. Na jeho místě postavil nový hostinec, ke kterému přistavěl i sál. Zachován zůstal název Stará střelnice a střelci se tady scházeli až do roku 1871, kdy byla podle plánů architektů Marasse a Womaczky vybudována střelnice nová. Objekt Staré střelnice (Liberecká 36) zmizel až při stavbě panelových domů, tzv. „abecedy“.

V době, kdy popisované hospody vznikaly, se ještě nedbalo tolik na eleganci a přepych. Šlo hlavně o to, aby mohl majitel pocestným nabídnout v teple dobré jídlo a pití i přátelskou atmosféru. Nocleh byl totiž zakončením dne, neboť v noci se v té době ještě moc necestovalo. Cesty v té době nebyly udržované a za tmy byly proto značně nebezpečné. Navíc hrozilo i nebezpečí přepadení různou loupeživou cháskou.

Václav Vostřák

Vytvořeno 29.1.2008 9:26:56 | přečteno 4739x | Petr Vitvar
load