Cesta k lepšímu životu ve městě

Když se v říjnu loňského roku diskutovalo o tom, zda je Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) nutný nebo ne, říkali jsme, že je hlavně výhodný. A že tento fakt zaregistrujeme všichni v okamžiku, kdy se objeví výzvy jednotlivých operačních programů a město bude v předstihu s připravenými projekty. Toho si určitě byli vědomi i jablonečtí zastupitelé, a proto na říjnovém zasedání integrovaný plán včetně aktualizovaného strategického a nového akčního jednohlasně schválili.

Zmíněný dokument nevypracovalo pouze současné vedení radnice, ale vznikal společně s občany, podnikateli, neziskovými organizacemi a významnými partnery ve městě, vyslechnuty byly i názory okolních obcí. Jednotlivé projekty shromažďovalo sedm skupin zaštítěných garantem a tématicky zaměřených na různé oblasti rozvoje Jablonce.

„Ze strategického plánu z roku 2002 vyplynulo a bylo vyprojektováno mnoho dobrých a důležitých jednotlivostí, ale ty nejsou vzájemně propojeny. Právě Integrovaný plán rozvoje města by nám měl povědět, kde jsou tyto slabiny,“ řekl v době tvorby IPRM místostarosta Petr Vobořil, garant pracovní skupiny Kultura, sport a cestovní ruch.

Kromě této pracovní skupiny pracovalo ještě dalších šest: Infrastruktura a životní prostředí (garant Libor Jakoubek, ředitel Odboru rozvoje a výstavby); Sociální věci, zdravotnictví a zaměstnanost (Jaroslava Fojtíková, členka městského zastupitelstva); Školství a vzdělávání (starosta Petr Tulpa); Doprava (místostarosta Lukáš Pleticha); Podnikání a ekonomika (Ondřej Frič, ředitel Odboru financí a majetku) a pracovní skupina Urbanizmus a bydlení (místostarosta Otakar Kypta). Do práce skupin mohli zasahovat také občané, neboť prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách města mohli podávat své projekty a náměty.

Z práce skupin vzešlo několik prioritních projektů, na nichž se v současné době pracuje. Prvním je areál jablonecké přehrady, kde je předmětem zájmu Tajvan, Sluneční lázně a prostor loděnice. Měla by zde vzniknout lákavá rekreační oblast vybavená kvalitním sociálním zázemím, restauracemi i rychlým občerstvením, dobrými plážemi s estetickým mobiliářem, sportovišti. Chybět nemohou ani dostatečné parkovací plochy, které jsou důležité i v zimě, kdy se blízké Břízky stávají jakousi branou do Jizerských hor. Turistickému ruchu prospěje dobré ubytování. K tomu by mohla být využita nástavba na střeše městského bazénu, který nabízí program za nepříznivého počasí. Vzdělaná mládež je prioritou každé společnosti, a tak by stranou zájmu města neměla stát ani zařízení, v nichž lze vzdělání dosáhnout. Jejich rekonstrukce je také jednou z priorit integrovaného plánu. O nutnosti přemístění sběrného dvora z lokality Proseče určené pro bytovou zástavbu není ani třeba diskutovat.

V rámci obnovy památek je prioritou jablonecká radnice jako jedinečná stavba čistě funkcionalistického stylu, jež nemá v republice obdobu. Proto je třeba ji zachovat nejen jako stavební památku, ale znovu oživit i její původní určení - být kulturně-společenským centrem regionu a města. Také bývalá hasičská zbrojnice s věží a parčíkem je ve velmi špatném stavu. Po rekonstrukci by mohla být účelně využita jako nové sídlo městské policie a oddělení krizového řízení.

Velké procento obyvatel České republiky bydlí na panelových sídlištích a stejně je tomu i v Jablonci. A většina panelových domů vznikala v 70. letech, což se na jejich stavu značně podepisuje. Proto je regenerace sídlišť včetně komunikací, parkovišť, chodníků a zeleně další logickou prioritou IPRM. V rámci volnočasových aktivit je pozornost soustředěna na mšenský park, areál Novoveského koupaliště a další zeleň.

Pro bezpečnost ve městě je třeba zmodernizovat a rozšířit kamerový systém. A své řešení si naléhavě žádá i terminál městské hromadné dopravy.

To jsou nejvýznamnější priority. Můžeme už ale předložit i první výsledky. Těmi jsou již podané žádosti o dotace na zateplení pláště škol. Prvními dvěma, jejichž nový „kabát“ by měl stát 76 milionů korun, jsou školy v Liberecké a Pasířské ulici. Díky integrovanému plánu a pečlivě připravenému projektu má město možnost získat na tyto dvě školy dotaci z EU ve výši až 54 milionů korun. Na dalších žádostech se intenzivně pracuje a zpracovávají se nutné podklady tak, aby město bylo připraveno podat své žádosti již do prvních kol výzev, kde máme největší šanci v konkurenci ostatních žadatelů uspět. Štěstí přeje připraveným!

Vytvořeno 29.1.2008 9:28:27 | přečteno 2351x | Petr Vitvar
load