V estamperii Franze Mänerta

Exponát měsíce z Muzea skla a bižuterie

Před 150 lety - roku 1857 - založil v Jablonci Franz Mänert st. tzv. estamperii na lisování a ražení kovů a výlisků pro místní kovovou bižuterii. Po roce 1900 zde též válcoval plech a razil medaile. Kvalita a šíře nabídky podniku byly ještě před první světovou válkou oceněny na čtyřech průmyslových výstavách, a to v Jablonci (1903, stříbrná státní medaile), Ústí nad Labem (1903, zlatá medaile), Londýně (1906, bronzová medaile a čestný diplom) a Chomutově (zlatá medaile Obchodní a živnostenské komory). Na Zemské výstavě českých Němců v Liberci roku 1906 firma oceněna nebyla, neboť její majitel zasedal ve výstavní jury. Zato však jabloneckou továrnu poctil v tomto roce navštěvou císař František Josef I. K tomuto velkolepému úspěchu podnik přivedl Franz Mänert ml. (1866 - 1946), jediný syn zakladatele, dle dobových referencí neúnavný, energický abstinent a nekuřák. Firma, v jejímž čele stál od roku 1888, patřila za vzorovou, a proto byla častým objektem návštěv odborné veřejnosti i studentských exkurzí. Na počátku 20. století tady byl instalován největší lis v celé monarchii!

Dominik Brosick (*1877, Vídeň - †1935 Jablonec n. N.) se věnoval po absolvování vídeňské Uměleckoprůmyslové školy malbě fresek. V Čechách se na počátku 20. století podílel např. na výzdobě hejnického chrámu nebo hradu Konopiště. V roce 1908 nastoupil na místo profesora figurálního modelování a kreslení na jablonecké odborné bižuterní škole a v letech 1912 - 1913 se na zakázku města podílel na výzdobě lodi místního katolického kostela sv. Anny. Freskami pak mezi světovými válkami vyzdobil též kostel Sv. Petra a Pavla v Horním Tanvaldě (1927), kapli sv. Antonína v Hejnicích (1932) nebo evangelický kostel v Jablonci n. N. (1932). Tehdy se však již věnoval především volné malířské tvorbě - olejomalbě. Brosick byl členem a dlouholetým předsedou výtvarného sdružení Metznerbund a spolupracovníkem jabloneckého Řemeslného a muzejního spolku.

PhDr. Petr Nový, Muzeum skla a bižuterie

Vytvořeno 31.1.2007 10:30:56 | přečteno 4031x | Petr Vitvar
load