Hotel Koruna

Zmizelý Jablonec nad Nisou - tentokrát o někdejší významné jablonecké budově, která stávala v místech dnešního parčíku před prodejnou Delvita (Jabloň).

Jablonec nebyl založen, ale vznikl, když tato krajina byla dosídlena. Z nejstarší podoby názvu našeho města „Jablonecz novum“ z roku 1356 se dá usuzovat, že obyvatelé přišli z Jablonce u Mnichova Hradiště.

Teprve po povýšení Jablonce na městys roku 1808 bylo nutno pozměnit jeho vesnický vzhled. Potřeba prostoru pro týdenní a roční trhy vedla k hledání vhodného místa. Nejdříve se jednalo o prostranství, které tvoří nynější Komenského náměstí. To bylo přirozeným střediskem společenského života obce. Záměr ale nevyšel pro neochotu majitelů pozemků i pro námitky některých obyvatel, že by zde vzniklo „rodinné náměstí“ (v souvislosti s vlastnictvím okolních domů).

To byly důvody, které zachránily starý zájezdní hostinec zvaný Dorfschenke - Vesnický šenk. Podle starých záznamů ho dal postavit Christ Elgert již v polovině 17. sto­letí. Jednalo se o patrovou dřevěnou stavbu.

Nový vzhled, tentokrát již zděného hos­tince z roku 1840, byl dílem G. Esselbacha. Hotel Krone - tedy Koruna - s vinárnou Reingold měl velmi dobrou pověst již před první světovou válkou. Velkou zásluhu na tom měl nepochybně hoteliér Josef Hub. Zhor­šené zásobování a celková hospodářská situace však vedla k chátrání hotelu. Od roku 1948 byl celý objekt postupně uzavírán. Ještě v roce 1949 zde byla uspořádána výstava drobných hospodářských zvířat. Chátrající stavba byla pak využita jako ubytovna zaměstnanců podniku Bižuterie. Poslední tečkou za někdejší slávou hotelu se stala demolice v roce 1953. V souvislosti s měnovou reformou (k níž došlo ve stejném roce) si občané trefně říkali: „Tak už nemáme ani Korunu.“

Počátkem šedesátých let byl uvolněný prostor upraven na park. Staré hotelové sklepení zde však zůstalo a bývalo s ním dříve počí­táno pro účely civilní obrany.

Václav Vostřák

Hotel Koruna - fotogalerie

před rokem 1840

 

1. 11. 1954

 

15. 11. 1954

 

21. 5. 1955

 
 
Vytvořeno 31.1.2007 10:31:02 | přečteno 3820x | Petr Vitvar