Dopravní nehody v roce 2006

Informace policie ČR

Z hlediska vývoje silniční dopravy byl rok 2006 poněkud odlišný od let předchozích. Stále vzrůstající republiková nehodovost a hlavně její následky vedly k tomu, aby byla v rámci republiky přijata zásadní opatření s úkolem tato nepříznivá čísla zmírnit. Na vývoj dopravní nehodovosti na Jablonecku v roce 2006 měly vliv dvě podstatné okolnosti: první bylo velké množství sněhu a druhou novela Silničního zákona.

V úvodu roku napadlo rekordně sněhu. Napadl brzy, bylo ho nezvyklé množství a navíc v našich podmínkách vydržel nebývale dlouho. Množství způsobených nehod vzrůstalo velmi rychle. Přestože se většinou jednalo o drobnější nehody způsobené např. tím, že se vozidla nedokázala v ledových kolejích vzájemně vyhnout nebo jedoucí vozidla nabourala do vozidel zaparkovaných při okrajích vozovek atd., jejich celkový počet se zvýšil.

Za prvních šest měsíců roku 2006 vzrostl počet nehod oproti roku 2005 o 54 případů.

období počet nehod
1.1.2005 - 30.6.2005 999
1.1.2006 - 30.6.2006 1053

S touto nedobře vyhlížející statistikou jsme vstupovali do druhé poloviny roku.

Druhou podstatnou událostí pro vývoj nehodovosti byla novela Silničního zákona a zave-dení bodového systému pro řidiče, a to od 1. července 2006. Novela měla přimět „neposlušné“ řidiče ke zvýšenému vnímání okolní dopravy. Zpočátku měli především starší občané velké obavy z postihů, které s sebou novela přinesla.

V červenci však mohli všichni účastníci pozorovat zklidnění dopravy. Vozidla striktně dodržovala předepsanou rychlost, což v důsledku vedlo k poklesu počtu způsobených nehod. Novela se odrazila i v počtu řidičů, kteří nabourali s alkoholem v krvi. I tento počet se rapidně snížil, bohužel nevymizel úplně.

Přestože prvopočáteční obavy z postihů u části řidičů postupně pominuly, došlo k výraznému zklidnění dopravy.

To se odrazilo v nižším počtu způsobených dopravních nehod v druhé polovině roku 2006.

období počet nehod
1.7.2005 - 31.12.2005 907
1.7.2006 - 31.12.2006 705

rok počet dopravních nehod usmrceno těžké zranění lehké zranění
2004 1837 3 38 242
2005 1913 4 40 249
2006 1758 8 46 175


Z tabulky je možné vyčíst, že přes nedobrý začátek v první polovině roku se nakonec podařilo celoroční počet nehod snížit. Stejně výrazně poklesl počet lehkých zranění způsobených nehodami. Bohužel vzrostl počet osob, které následkům nehod podlehli, a to ze 4 na 8. Během roku došlo hned k dvěma nehodám, při nichž zahynuli na místě dva lidé najednou.

Policejní prezidium přišlo v závěru roku s další snahou provádět mezi lidmi osvětu, jak nehodám předcházet, a když už se nehoda stane, jak postupovat. Letáčky nazvané ,,Ruce na volant“ obdrželi někteří řidiči jak od policistů, tak od strážníků městské policie, a to přímo na silnici. Uvádíme nejdůležitější myšlenky, které jsou v letáčku obsažené. Upozorňuje na to, co řidiče rozptyluje, a jak by měli postupovat při účasti na dopravní nehodě:

Co nejčastěji odvádí pozornost řidičů?

 • Telefony a jiná záznamová zařízení - řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Stačí jeden telefonát nebo SMS, a může to být vaše poslední komunikace.
 • Obsluha radiopřijímače, CD přehrávače - řidič je povinen sledovat situaci v provozu. Ladění rozhlasových vln a vyhledávání skladby na CD nebezpečně odvádí pozornost řidiče od sledování situace v provozu.
 • Mapa, čtení novin. Při čtení novin nebo při hledání cesty v mapě zcela určitě nesledujete situaci na silnici.
 • Konzumace potravin, kouření - řidič je povinen se plně věnovat řízení vozidla. S bagetou nebo kelímkem kávy či zapálenou cigaretou se rozhodně řízení plně nevěnujete.
 • Hovor se spolujezdci. Běžná slovní komunikace jistě zpestřuje cestování, cesta tak lépe ubíhá. Ale dávejte si pozor, abyste se i při běžné komunikaci stále věnovali řízení.

Jak po nehodě?

 • Neprodleně zastavte vozidlo a označte místo nehody (před umístěním výstražného trojúhelníku zapněte varovná světla).
 • Zajistěte, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost provozu (v tomto případě můžete zastavovat jiná vozidla).
 • V případě zranění účastníků dopravní nehody poskytněte po-dle svých schopností první pomoc a přivolejte zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155).
 • V případech stanovených zákonem oznamte nehodu Policii ČR (tel. 158).
 • S účastníky nehody si prokažte svoji totožnost a sdělte údaje k vozidlu.
 • Pokud to nevyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu, nepřemísťujte vozidla, v případě manipulace vyznačte jejich původní postavení.
 • Nepožívejte žádný alkohol a jiné návykové látky, spolupracujte při šetření nehody

Závěrem přejeme všem řidičům co nejvíce bezpečně ujetých kilometrů bez nehod. V případě nehody nezapomínejte na výše zmíněné rady a uvidíte, že i vám se pak bude lépe na našich silnicích jezdit.

pprap. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 31.1.2007 10:30:40 | přečteno 2991x | Petr Vitvar
load