107 let tramvají

a městské dopravy v Jablonci nad Nisou

V únorovém vydání Jabloneckého měsíčníku nemůžeme opomenout 107. jubilea městské dopravy v Jablonci nad Nisou. Současně je to výročí cinkání tramvají v jabloneckých ulicích. Dnes už, bohužel, v menším rozsahu, neboť Jablonci nad Nisou zůstala jen mladší tramvaj do Liberce.

Éra jabloneckých tramvají začala slavnostní jízdou 7. února 1900. Tehdy vyjely první vyzdobené vozy elektrické dráhy s čestnými hosty z dnešního Mírového náměstí k nádraží v Rychnově. Od počátku provozu přinesla elektri-cká dráha městu a okolí nevídaný pokrok,kterému můžeme v mnohém dodnes závidět. V letech 1900 až 1926 bylo možné si ve výdejně a če-kárně na dnešním Mírovém náměstí koupit kombinovanou jízdenku až do Vídně, Paříže či Bruselu. Počátkem 20. let minulého století se Jablonecké elektrické dráhy staly členem Mezinárodního svazu veřejných dopravců se sídlem právě v Bruselu. V letech 1928 - 1938 byly dokonce hodnoceny jako nejlépe spravovaný a dokonale technicky vybavený dopravní podnik v Evropě. Ten se, mimo jiné, pyšnil nejstrmější tratí se 108,5 promile v dnešní Lidické ulici.

Povězme si, jak se tramvaje v Jablonci zrodily. Až do roku 1888 postrádal Jablonec železniční spojení, protože první trať v našem kraji - z Pardubic do Liberce - otevřená 1. května 1858, naše město minula. Naštěstí protnula alespoň 8 km vzdálený Rychnov. S myšlenkou založení elektrické dráhy v Jablonci přišel v roce 1894 jablonecký továrník Gustav Hoffman. Šlo mu o vybudování moderního dopravního systému pro potřeby místního průmyslu a spojení města s hlavní železniční sítí.

O čtyři roky později obdrželo naše město koncesní listinu, kterou vydalo c. a k. ministerstvo železnic ve Vídni. Tato listina ukládala soukromé „Jablonecké společnosti pouličních drah a elektráren“ vystavět a provozovat jednokolejnou trať v délce 23,618 kilometrů. Práce na výstavbě byly započaty v roce 1898 a ve středu 7. února 1900 se v Jablonci začala psát historie dodnes obdivovaného tramvajového provozu, respektive elektrické dráhy, která dokázala velmi důmyslně přepravit snad cokoliv.

Vedle přepravy osob opravňovala koncese akciovou společnost provozovat také dopravu nákladů a zboží. Klasická nákladní doprava byla zahájena 5. září téhož roku a v roce 1904 přibyla ještě pravidelná doprava poštovní. Poštovní vozidla rozvážela zásilky z nádražní pošty v Rychnově a obyvatelé mohli na znamení ve všech pravidelných zastávkách vkládat ofrankované listovní zásilky do schránek na bocích vozových skříní.

Připomeňme si také, že po zahájení provozu 7. 2. 1900 v úseku Jablonec - Rychnov nádraží byly postupně uvedeny do provozu i další části:

  • 02. 04. 1900 - Lípová ulice/divadlo - náměstí - náměstí Boženy Němcové
  • 10. 05. 1900 - Lípová ulice/divadlo - dolní nádraží/Brandl
  • 12. 05. 1900 - náměstí - Rýnovice, pošta
  • 05. 09. 1900 - Rýnovice, pošta - Janov
  • 05. 09. 1900 - nákladní trať: dolní nádraží/Brandl - Rýnovice
  • 27. 09. 1900 - Nádražní - hlavní nádraží
  • 01. 09. 1904 - náměstí Boženy Němcové - Paseky

A jak to bylo dál? Tramvajím a velmi zajímavé historii městské dopravy v Jablonci nad Nisou se chceme věnovat i v dalších číslech měsíčníku.

Jindřich Berounský

Vytvořeno 31.1.2007 10:30:51 | přečteno 4261x | Petr Vitvar
load