Jizerská oblast tmavé oblohy

Počátkem listopadu se sešli v chatě Pyramida na Jizerce zástupci tří polských a stejného počtu českých institucí, aby slavnostně podepsali memorandum, kterým byla vyhlášena česko-polská „Jizerská oblast tmavé oblohy“. Za obě strany byli přítomni delegáti astronomických ústavů a lesních správců, na české pak navíc vedení Správy CHKO Jizerské hory. Stranou tentokrát nezůstala ani média, ať už lokální či celostátní.

V běžném povědomí většiny lidí je znečištění ovzduší nebo vodních zdrojů, ale již méně si uvědomujeme přítomnost světelného znečištění. Současníkům se už ani nezdá být nic divného na tom, že ve městech, ale převážně ani ve volné přírodě, už nenacházíme v noci temnou oblohu, na které bychom mohli pozorovat třeba mléčnou dráhu.

Zatímco ve městech mohou lidé spatřit jen několik desítek, nanejvýš stovek hvězd, v oblasti vnitřních Jizerských hor jich lze napočítat až 1500. Ale ani tady již není noční obloha přirozeně temná. Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom na ní najít přes 2000 hvězd.

Chraňme noční životní prostředí

Smyslem zakládání podobných oblastí není návrat k neosvětleným ulicím a temným městům. Jde jen o to, aby se omezovalo zbytečné světelné znečištění, jehož zdrojem bývají zejména různé reklamy a špatně nasměrované svícení. Typickým příkladem nesprávného svícení jsou třeba lampy veřejného osvětlení ve tvaru koulí, jaké známe i v našem městě. Esteticky sice ladí oku a jsou příjemné, ale z větší části svítí neúčelně „do nebe“. Výroba zbytečně spotřebované energie přináší další ekologickou zátěž.

Jizerská oblast tmavé oblohy má rozlohu 75 km2 a je územím, jež se nachází v nejméně obydlené části Jizerských hor na nejhořejším toku Jizery. Hranice oblasti sleduje Vlašský a Vysoký jizerský hřeben, na jihu se dotýká jizerského železničního mostu v Kořenově a na severu vrcholu Smrku. Uvnitř území se nacházejí jen osady Jizerka a Orle a samota s Chatkou Górzystów na Velké jizerské louce.

Neobvyklý nápad se zrodil během celopolského setkání astronomické mládeže, které se konalo v roce 2007 v Orle. Události začaly mít rychlejší spád poté, kdy se k iniciativě připojily významné instituce na čele s astronomickými ústavy wrocławské univerzity a Akademie věd ČR. Oblast tohoto druhu je sice první v České republice, ale ve světovém měřítku samozřejmě ojedinělá není. Primát si však drží v tom, že je mezinárodní a zasahuje na území dvou států.

Přínosem bude i poznání a osvěta

Turistická stanice v Orle se stane jakýmsi centrem, kde budou mít návštěvníci možnost seznámit se s různým astronomickým zařízením. Kromě pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem by zde měl být sestaven přírodní model sluneční soustavy. Kámen symbolizující Slunce má být položen právě u zdejší chaty. Podél cesty k Chatce Górzystów budou umístěny další kameny označující jednotlivé planety. Model celé soustavy včetně vzdáleností mezi kameny - planetami bude mít měřítko jedna ku jedné miliardě. Kromě toho má být v Orle postaven i kamenný gnómon, tj. jednoduché zařízení na pozorování Slunce, a také sluneční hodiny. Zatím se však jedná spíš o záměry, přičemž realizace bude závislá hlavně na obstarání peněz.

(os)

Vytvořeno 7.1.2010 9:12:48 | přečteno 3036x | Petr Vitvar
load