Albert Sachse, exportér a sběratel (1851 - 1921)

Muži, kteří měnili město

Sachse pocházel z Braunsdorfu u saského Merseburgu. Stal se obchodníkem, pracoval v bance a také jako sekretář konzulátu v jihofrancouzské Nizze. Odkud odešel do Anglie, kde působil v exportu. Zde se seznámil s Franzem Assamem, s nímž v roce 1876 založil v Jablonci bižuterní exportní firmu Assam & Sachse. Později se ovšem společníci zase rozešli.

Albert Sachse se věnoval především obchodu s exotickými zeměmi Asie a Afriky. Patřil mezi první jablonecké exportéry s opravdu světovým rozhledem. Dokonce finančně podporoval německé expedice po černém kontinentu a získané informace a vzorky kultovních předmětů obratně využíval v obchodě.
Jeho hlavním oborem byly perličky, do Indie zase vyvážel skleněné náramkové kroužky. Patřil tak mezi iniciátory této výroby v Jizerských horách. Od roku 1895 provozoval pobočku v Benátkách a byl též podílníkem největší světové továrny na perličky, která se rovněž nacházela ve zmíněném městě sv. Marka. V roce 1913 si nechal Sachse v Jablonci vystavět honosný exportní dům v Liberecké ulici 677/15, kde se dnes nachází poliklinika.

První světová válka však vzkvétající firmu srazila na kolena. Dne 1. května 1920 ji Albert Sachse, otec třinácti dětí - syna a dvanácti dcer - prodal svému benátskému partnerovi. Jeho rozsáhlou sbírku exotismů, bižuterie a skla v roce 1926 získal československý stát. Většina je dnes uložena v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie a Náprstkově muzeu v Praze.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

Vytvořeno 7.1.2010 9:12:43 | přečteno 2881x | Petr Vitvar
load