Úvodník

Slovo starosty města

Vážení spoluobčané,

je tu opět čas ohlédnout se za právě uplynulým rokem. Myslím, že se v něm mnohé podařilo. Zatímco první plnohodnotný rok 2007 byl plný hledání a příprav, ten loňský už lze charakterizovat jako období pilné a systematické práce i prvních významných a konkrétních výsledků.

Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet a nezadlužili se. Ba právě naopak. Poctivě a efektivně platíme úvěry z let minulých. Podařilo se předložit mnoho projektů směrem k Evropské unii, z nichž některé již realizujeme. Jako příklad za všechny mohu jmenovat zateplení ZŠ Pasířská, venkovní sportoviště tamtéž či hřiště v Zeleném údolí. Na schválení čeká třeba projekt přestavby staré hasičské zbrojnice a nový kamerový systém města.

Úspěchem je též vytvoření I. komunitního plánu, který doposud město nikdy nemělo. Významné pro další práci je i schválení několika zásadních koncepcí - rozvoje a činnosti městské policie v letech 2009 - 2011, územně energetické a dopravní infrastruktury, rovněž i dalšího tematického integrovaného plánu rozvoje města.

Nesporný posun jsme zaznamenali také v řešení městské dopravní situace. Sem zcela určitě patří schválení varianty výstavby „dlouhého tunelu pro křižovatku ulic Palackého a U Přehrady, která vzešla při veřejném projednávání od samotných občanů.
Ano, jsou zde dosud i nevyřešené problémy a není jich málo. Tím nejpodstatnějším je cena tepla. I přesto, že se v této topné sezóně sníží, nemůžeme být se stavem centrálního zásobování teplem dlouhodobě spokojeni. Je třeba takových opatření, abychom cenu nejen udrželi, ale dlouhodobě stabilizovali. Toho lze dosáhnout například postupnou modernizací celého systém či efektivním doplněním další energetickou alternativou. Problémem je i bytová výstavba na Dolině a částečně i na Horní Proseči. Nutná je přestavba elektrické sítě celého města, stav silnic a chodníků není všude uspokojivý, nezbytné jsou rekonstrukce mateřských škol atd., atd. Hodně je toho nutné ještě udělat a já pevně věřím, že se nám to společně podaří.

Dovolte mi na závěr poděkovat vám všem. Pracovníkům celého městského úřadu, ale hlavně všem občanům tohoto města, jimž není lhostejný běh událostí. Těm, kteří se aktivně účastní veřejných projednávání a přispívají svými myšlenkami. Všem, kteří spolupracovali na vytvoření komunitního i integrovaného plánu a nehleděli na svůj čas. Také díky jim jde Jablonec správnou cestou.

Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 8.1.2009 9:03:40 | přečteno 1762x | Petr Vitvar
load