IPRM - Integrovaný plán rozvoje města

Pojmy, které byly v posledních dvou měsících minulého roku často skloňovány, nejsou možná mnohým příliš jasné. Tak tedy v krátkosti - Integrovaný plán rozvoje města je souborem projektových záměrů podpořitelných z fondů Evropské unie a naplňujících hlavní rozvojové cíle města. To říká definice Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

IPRM vznikal v roce 2007 a už tehdy byl velmi diskutovanou otázkou. Tvořen byl současně s dalšími důležitými dokumenty města - se strategickým a akčním plánem. A tehdy padaly otázky, zda je nutný ještě plán integrovaný. IPRM však byl a je hlavně vhodný. Už tehdy odborníci tvrdili, že jeho vhodnost zaregistrujeme v okamžiku, kdy se objeví výzvy jednotlivých operačních programů a město bude v předstihu už tím, že bude mít své projekty detailně připravené. Což se ukázalo právě v závěru loňského roku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. výzvu v Integrovaném operačním programu, a to na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů. Město už mělo připravený a prodiskutovaný projekt parku Nová Pasířská, vyšlý z veřejných projednávání s občany, i projekt Tyršových sadů. Na listopadových projednáváních pracovní skupiny „Veřejná prostranství a doprava“ s občany se pak už diskutovalo o ostatních veřejných plochách vytipované konkrétní zóny. Ta je vymezená ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Pracovní skupina „Bytové domy“ pak projednávala způsob podávání projektů do integrovaného programu města vlastníky bytových domů.

Dobře zpracovaný integrovaný plán rozvoje totiž přehledně ukazuje, jak se budou uceleně řešit nejzávažnější problémy pomocí promyšleně provázaných projektů města, podnikatelů a neziskových organizací. Navíc projekty, které budou vybrány ze schválených integrovaných plánů, dostanou ke svému bodovému hodnocení deset procent navíc. „Bonifikován není individuální projekt, nýbrž jeho strategické zaměření a vzájemné vazby. Tím je zajištěno, aby města a další subjekty připravovaly projekty řešící nejpalčivější problémy a naplňující celkovou strategii rozvoje města i regionu,“ vysvětlovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Ve schváleném Integrovaném plánu rozvoje města z roku 2007 byly například zahrnuty i projekty na zateplení plášťů hned dvou základních škol, a to v Liberecké a Pasířské ulici, jejichž celkové náklady byly vyčísleny na 76 milionů korun. Díky pečlivě zpracovanému projektu se už na zateplení ZŠ v Pasířské pracuje. Právě tento projekt byl jedním z loňských nejúspěšnějších. Žádost byla podána do 1. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2007 - 2013 v říjnu roku 2007. Projekt na rekonstrukci Základní školy na Žižkově Vrchu, jehož garantem je starosta Petr Tulpa, řeší dodatečné zateplení objektů školy, střešních konstrukcí, výměnu oken, izolace proti zemní vlhkosti a přídavné souvrství střech. Celkové náklady projektu po vysoutěžení dodavatele stavby se rovnají částce 54,3 milionů korun, přičemž dotace ze státního rozpočtu a z Evropské unie činí 23,8 milionu korun a město se podílí částkou 30,5 milionu. Konečný verdikt o přidělení dotace byl vynesen na konci ledna 2008, tedy tři měsíce po předložení žádosti. Dokončení rekonstrukce školy je stanoveno na konec srpna 2009.

Podobně rychlý průběh měla i tvorba IPRM vybrané zóny revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů v rámci 1. výzvy ministerstva pro místní rozvoj v Integrovaném operačním programu. Doufejme, že i tento projekt bude obdobně úspěšný jako Základní škola Pasířská.

(fr)

Vytvořeno 8.1.2009 9:05:26 | přečteno 2036x | Petr Vitvar
load