Oddělení školství, kultury a sportu

Již z názvu vyplývá, jak širokou agendou se toto oddělení zabývá. My jsme tentokrát položili pár otázek Kateřině Hronové a Jiřímu Kubschovi, kteří mají na starost kulturu a sport. První dva dotazy patřily ženě.

Začátkem prosince se před radnicí rozsvítil vánoční strom. Na zcela zaplněném náměstí vládla hezká nálada a myslím, že se tu přítomní cítili dobře. Prý to byla vaše práce?

Je úžasné vidět plné náměstí lidí, kde všichni s napětím čekají na okamžik, až se strom na náměstí rozzáří a ozve se takové zbožné povzdechnutí a potlesk. Rozsvícení vánočního stromu je jedna z posledních akcí roku, které připravuji. Ale zahálet nemohu, teď probíhají přípravy na 13. ples města a dalších akcí v roce 2008. Některé z nich budou spojené s 200. výročím povýšení Jablonce na městys a 75. jubileem radniční budovy.

Vídám vás také třeba u pomníků během oslav státních svátků nebo i při vernisážích výstav konaných ve vestibulu radnice. To také organizujete?

Ano a nejen výše uvedené akce. Také můžete zjistit, jak šikovné ruce mají naši dědečkové a babičky v rámci Týdne seniorů, přečíst si práce žáků a studentů, kteří se zúčastnili literární soutěže Múza nebo se ponořit do studia historie města prostřednictvím kroniky. Dále spolupracuji při přípravě velikonočních a vánočních trhů, podzimních slavností, dne památek...

Při své práci se setkávám s pracovníky kulturních institucí, členy kulturní komise a kulturních subjektů, spolků, sborů, souborů a sdružení v našem městě. Velmi oceňuji jejich aktivní, skvělou spolupráci. Bez nich by to v jablonecké kultuře nešlo.

A s čím se mohou občané obrátit na sportovního referenta?

Třeba s dotazy ohledně sportovních klubů a organizací na území města. Občané například často hledají kontakt, aby mohli přihlásit svého potomka na nějaký sport. Jiné dotazy bývají na vlastníky sportovních areálů, na termíny konání sportovních akcí, závodů atp.

U vás se též žádá o příspěvky na sportovní činnost. Jakým způsobem se přidělují?

Zájemci o finanční příspěvek na sportovní činnost si musí podat žádost. Ta bude posouzena Komisí pro sport a tělovýchovu, jež zhodnotí její opodstatněnost a připraví návrh pro projednání v radě města. Rozhodnutí o rozdělení finanční pomoci přináleží zastupitelstvu města. S úspěšnými subjekty se uzavřou smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města. Žadatelé musí předložit vyúčtování přidělené částky a na jeho základě jim jsou peníze zaslány. Stejný postup se uplatňuje i v dalších podporovaných oblastech. Jedná se zejména o kulturu, výchovu a vzdělávání, humanitní péči a prevenci kriminality.

(os)

Vytvořeno 10.1.2008 13:02:52 | přečteno 2956x | Petr Vitvar
load