Výměna řidičských průkazů

Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, za nový doklad.

Z praxe víme, že většina žadatelů z různých důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli. V registru řidičů pověřené obce Jablonec n. N. zbývá k výměně 6546 průkazů. Ministerstvo dopravy upozorňuje na vážné riziko, které vyplývá z odkládání výměny řidičských průkazů na konec roku 2007. Z kapacitních důvodů nebude možné pro výměny dodržet expresní lhůty.
V současné době je podáváno malé množství žádostí o výměnu, řádné výměny nyní probíhají ve lhůtách pro zkrácené vydávání. Proto žádáme držitele řidičských průkazů vydáných ve shora uvedeném období, aby využili zimních a jarních měsíců ke včasné výměně a vyhnuli se tak dlouhým čekacím lhůtám a frontám při podání žádosti až ve 3. nebo 4. čtvrtletí roku.

Dále připomínáme, že v zájmu plynulého odbavení se lze na výměnu objednat formou SMS zpráv, další informace lze též získat na letáčcích v informačních střediscích MěÚ Jablonec n. N. (Mírové náměstí 19 a Komenského 8).

Bc. Jan Plíva, vedoucí oddělení dopravně správních agend

Vytvořeno 8.1.2007 14:31:58 | přečteno 7508x | Petr Vitvar
load